Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
  • Училища с прием в първи клас, разделени по райони
Тук можете да намерите информация за общинските училища с прием в първи клас на територията на град Пловдив.

Разгледайте училищата по райони:

Избери район Район СеверенРайон ИзточенРайон ТракияРайон ЮженРайон ЗападенРайон Централен

Начални училища (4)
Основни училища (24)
Средни училища (18)

(от класирането, проведено на 20 юни 2017 година)