Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Новини / Преглед на новина
  • Преглед на новина
Краен срок за участие в първото класиране за прием в първи клас в общинските училища на град Пловдив


Общинската администрация напомня на родителите на родените през 2010 година деца, че децата им подлежат на задължителен прием в първи клас през учебната 2017/2018 година. От тази година е въведен централизиран електронен прием на учениците в първи клас в общинските училища на град Пловдив.
Наближава крайният срок за подаване на заявления за участие в първото класиране. То ще бъде проведено на 2 юни 2017 година. Крайният срок за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 31 май 2017 г. (вкл.). За родителите, които нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, срокът за подаване на заявление на хартиен носител по образец в училището, което им е първо желание, е 30 май 2017 г.
 


(от класирането, проведено на 20 юни 2017 година)