Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Новини / Преглед на новина
  • Преглед на новина
Предстоят промени в правилата за прием в първи клас

       Поради промяна в Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, публикувана в Държавен вестник брой 77 от 26.09.2017 г. , предстои промяна в Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив. Предвидените корекции ще бъдат публикувани на официалната страница на Община Пловдив за обществено обсъждане.

     Срокът за изготвяне на Графика на дейностите за 2018 година (на сроковете на класиранията и кандидатстването за тях) е 31.03.2018 година. Първото класиране не може да бъде проведено по-рано от началото на месец юни, защото е необходимо децата да получат удостоверенията си за завършена подготвителна група. В тази връзка се очаква кандидатстването за него да бъде през месец май.


График на дейностите за 2018 г.
на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
(корекция в наредбата за прием)