Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Драган Манчов"
  • ОУ "Драган Манчов"
Адрес: Западен, УЛ.ЧЕМШИР 11
Директор: Борис Атанасов Златарев
Телефон: 0889725425
Email: office@draganmanchov.info
Уеб сайт: http://www.draganmanchov.info/
ОУ "Драган Манчов"
Обучението по Английски език в Основно училище "Драган Манчов" се провежда по различни системи и форми в зависимост от възрастта на учениците. В първи клас децата се обучават по системата "Explorers" на издателство "Oxford University Press" в избираеми учебни часове. Във втори, трети и четвърти клас се обучават по системата "Blue Skies for Bulgaria" на издателство "Pearson Longman" в часовете по задължителна подготовка. Във всяка една степен се работи с електронни учебници  и/или интерактивни форми на обучение. В класовете от начален етап преподават квалифицирани учители с придобита професионална квалификация "Учител по английски език в начален етап" и "Преподавател по Английски език и литература".

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Двусменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Училището разполага с база за столово хранене, в която се приготвя разнообразна и топла храна. Учениците от първи до четвърти клас се хранят /закусват и обядват/ организирано по график под ръководството на учителите. Обедното меню се определя в няколко варианта от управата на стола с участието и след одобрението на училищния лекар и дава възможност за индивидуален избор според желанието на детето. Обедното меню се заплаща в рамките на 2 лв. до 2,50 лв. на ден, а двете закуски са безплатни. Изборът на меню не е задължителен - родителите на децата, които не желаят да заплащат обедно меню могат да им подсигурят домашно приготвена храна или сандвичи.

Изучавани чужди езици
Английски


Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
(корекция в наредбата за прием)
(от класирането, проведено на 20 юни 2017 година)