Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Св. Софроний Врачански"
  • СУ "Св. Софроний Врачански"
Адрес: Тракия, УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 53
Директор: Пенко Иванов Рисков
Телефон: 032/682450, 032/682650
Email: sofrony@abv.bg
Уеб сайт: http://www.sofrony.net/

Средно училище

"Св. Софроний Врачански"

 

Снимка

     Подаването на заявление можете да направите на он-лайн платформата, или като подадете Заявлението в училището. Училището ще въведе заявлението Ви в електронната система от Ваше име. Знайте, че можете да подадете заявление само в едно училище, след като то го въведе в системата, нито Вие, нито който и за било може да въвежда ново заявление!
     Обстоятелствата, които декларирате в заявлението, било Вие лично по електронен път, или чрез опълномощаване на училището, ще трябва да докажете при записване на детето.
     За учебната 2017/2018 година училището предлага допълнително избираема подготовка:

  • български език, математика
  • хореография;

     По желание:
  • Целодневно обучение до 17.30 часа за всички желаещи;
  • допълнителни занимания със спорт, танци, чужд език, български език, математика, информационни технологии

Училището осигурява целодневната организация на учебния ден при желание на родителите за учениците от 1 до 7 клас.

     Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при условията и реда, определени с ДОС за финансиране на институциите и съобразно броя на подадените заявления от родителите до 1 септември.  След 1 септември ученици могат да допълват свободните места в сформираните групи за целодневна организация на учебния ден до максималния им брой, определен с ДОС за финансиране.
     При недостатъчен брой ученици за сформиране на група от една паралелка, групите се формират от 2 или 3 паралелки.


     Обучението се извършва от първокласни учители, на една смяна, в самостоятелен учебен корпус, в чисти и приветливи стаи, с много цветя в тях.

 

Цветя-сн

 Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация

     

Снимка     Средно училище "Св. Софроний Врачански" предлага обяд за всички желаещи ученици на цена 2.50 лв. Учениците от 1 до 4 клас заплащат 1.00 лева, останалите 1.50 лева се доплащат от програмата "Поевтиняване на ученическото столово хранене" по 308 ПМС.
     Два пъти седмично учениците получават плод/зеленчук по програмата "Училищен плод".
     Два пъти седмично учениците получават мляко/млечен продукт по програмата "Училищно мляко". Дните на двете програми не се застъпват.


Изучавани чужди езици
Английски


Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
(корекция в наредбата за прием)
(от класирането, проведено на 20 юни 2017 година)