Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
 • СУ "Ч.Храбър"
Адрес: Тракия, УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 9
Директор: Елена Георгиева Кисьова
Телефон: 032/682849, 0884677889
Email: sou_4.x@abv.bg
Уеб сайт: http://www.cherhrab.com/
СУ "Ч.Храбър"
СУ ”Черноризец Храбър”  е модерно училище с богат опит и традиции. Училището предлага отлични условия за обучение на възпитаниците си и  отлична материална база:
 • преподаватели с отличен опит;
 • съвременно оборудвани класни стаи -  интерактивни дъски, мултимедии, лаптопи , образователен софтуер, интернет достъп;
 • библиотека;
 • игротека;
 • 2 физкултурни салона;
 • 2 открити спортни площадки;
 • просторен стол с топла храна;
 • съвременно видеонаблюдение и охрана;
 • компютърни зали.
Училището предоставя  възможности  за включване в разнообразни извънкласни занимания и  дейности по интереси:
 • футбол;
 • модерни танци;
 • народни танци;
 • клубове по интереси.
      В СУ "Черноризец Храбър" - гр. Пловдив има осигурено медицинско обслужване и охрана, гарантираща безопасността и здравето на учениците.
    
За месеите юни и юли, училището предлага лятна занималня за своите възпитаници.

      В СУ "Черноризец Храбър" изучаването на чужди езици започва от втори клас. Изучаваният чужд език за учениците от начален етап е английски език. Изучаването на испански и руски език за ученици от начален етап се осъществява допълнително, по желание на ученика и родитлите, под формата на извънкласни дейности.
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
    Училището организира целодневната организация на учебния ден за всички ученици от I до IV клас.  Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при желание на родителите и съобразно възможностите на училището.
Учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд.
     Учебните часове и дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси са с продължителност както следва:
- за учениците от   I и II клас  -35 минути;
- за учениците от III - IV клас - 40 минути.

 

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
В СУ Черноризец Храбър", гр.  Пловдив работи ученически стол с топла храна. Менюто е тристепенно, здравословно и разнообразно. Родителите закупуват купони като сами избират менюто за децата си.Обедното хранене на учениците от I до  IV клас се осъществява по определен график, не по-малко от 30 минути, според часовете от седмичното разписание.
 

Изучавани чужди езици
Английски, Испански, Руски


Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
(корекция в наредбата за прием)
(от класирането, проведено на 20 юни 2017 година)