Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Кочо Честеменски"
  • ОУ "Кочо Честеменски"
Адрес: Централен, УЛ.СЕВАСТОПОЛ 28
Директор: Мария Янкова Илчевска
Телефон: 032/643052
Email: ou.kochochestimenski@gmail.com
Уеб сайт: www.chestemenski.eu
ОУ "Кочо Честеменски"
ОУ „Кочо Честеменски“
„Минало, настояще, бъдеще“

 
Училище с над 70-годишна история и традиции. Учителите и учениците работят и се обучават в чудесно оборудвани и красиви класни стаи. Училището разполага с компютърни кабинети, интерактивни дъски, два таблета Mozaik, готварски кабинет, библиотека и игротеки. Една от класните стаи е ситуирана по английски модел. Учениците могат да се обучават в иновативна учебна  среда в Еко открита класна стая, изградена по проект "Обичам природата и аз участвам". Работим активно по програма Еразъм+ и проект "Твоят час".
 


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Училището разполага с училищен стол. Менюто е съобразено със здравословното хранене на учениците и включва пълнозърнест хляб, млечни десерти и плодове. На учениците се осигурява безплатна закуска, както и допълнително здравословно хранене по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ към Министерство на земеделието и храните.
При целодневна организация на учебния ден, учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд.
Дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се организират в учебни часове, продължителността е както следва: I и II - 35 минути; III и IV - 40 минути. За учениците от I до IV клас дейностите се организират както следва: самоподготовка - 2 учебни часа; организиран отдих и физическа активност - 2 учебни часа; занимания по интереси - 2 учебни часа. 
Дейностите по целодневна организация приключват както следва: I и II клас - 17:00ч.; III и IV клас - 18:00ч. 
Храненето на учениците се извършва по график в часовия диапазон от 12:00ч. до 14:00ч.
 


Изучавани чужди езици
Английски, Немски


Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
(корекция в наредбата за прием)
(от класирането, проведено на 20 юни 2017 година)