Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Ръководство за родителя
  • Ръководство за родителя

на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
(корекция в наредбата за прием)
(от класирането, проведено на 20 юни 2017 година)