Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Свободни места
  • Свободни места след трето класиране
Брой паралелки
СВОБОДНИ

Места след трето класиране за учебна година 2017/2018
113
185
Основни училища / Централен / ОУ "Д.Хаджидеков" - втора сграда ул. "Антон Папазов" 18
 2
 3 - Общо
 1 - От тях със СОП
Основни училища / Централен / ОУ "Екзарх Антим I"
 3
 1 - Общо
 0 - От тях със СОП
Основни училища / Северен / ОУ "Д.Димов"
 2
 9 - Общо
 0 - От тях със СОП
Основни училища / Източен / ОУ "П.Славейков"
 6
10 - Общо
10 - От тях със СОП
Основни училища / Южен / ОУ "З.Стоянов"
 2
21 - Общо
 6 - От тях със СОП
Основни училища / Южен / ОУ "Стоян Михайловски"
 3
 1 - Общо
 1 - От тях със СОП

График на дейностите за 2018 г.
на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
(корекция в наредбата за прием)