Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Свободни места
  • Свободни места
Брой паралелки
Общ брой места
ЗАЕТИ
СВОБОДНИ

Места за класиране 2017/2018 - 4 Юли 
 
1028
893
135
Основни училища / Централен / ОУ "Ал.Константинов"
 4
96
95 - Общо
 0 - От тях със СОП
 1 - Общо
 0 - От тях със СОП
Основни училища / Централен / ОУ "В. и Кр. Тютюнджян"
 2
44
26 - Общо
 0 - От тях със СОП
18 - Общо
 6 - От тях със СОП
Основни училища / Централен / ОУ "Д.Хаджидеков" - втора сграда ул. "Антон Папазов" 18
 2
44
37 - Общо
 0 - От тях със СОП
 7 - Общо
 1 - От тях със СОП
Основни училища / Северен / ОУ "Й.Йовков"
 2
44
24 - Общо
 0 - От тях със СОП
20 - Общо
 6 - От тях със СОП
Основни училища / Южен / ОУ "Димитър Талев"
 6
144
143 - Общо
 2 - От тях със СОП
 1 - Общо
 1 - От тях със СОП
Основни училища / Западен / ОУ "В.Петлешков"
 3
66
53 - Общо
 0 - От тях със СОП
13 - Общо
 3 - От тях със СОП


(от класирането, проведено на 20 юни 2017 година)