Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Новини / Преглед на новина
  • Преглед на новина
РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА 19 ЮНИ 2018 ГОДИНА

     

     На 19 юни 2018 година беше проведено второто електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2018/2019 учебна година в общинските училища на град Пловдив. В него взеха участие 209 деца, които кандидатстваха за обявените 604 свободни места. Резултатите показват, че са класирани 162 деца, като 77,2 % от тях са в списъците на приетите по първо желание. За тези деца предстои записване в срок до 22.06.2018 г. До тогава родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка от училищните комисии. Не се изискват документи за удостоверяване на адресните регистрации на децата, тъй като проверката е автоматична.

     За некласираните 47 деца предстои трето класиране. То ще бъде проведено на 3 юли 2018 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 25 юни (вкл.). Срокът за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 1 юли 2017 г. (вкл.). За  подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител в училищата срокът е 28 юни 2018 г.

     При обявяване на свободните места за трето класиране ще бъде спазен чл. 11 от Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив. Според него след анализ на броя на записаните в училищата деца и броя на все още необхванатите може да се направи корекция в първоначално определените с училищния план-прием паралелки. Родителите се уведомяват за промяната чрез обявяване на актуален брой свободни места за трето класиране.

     Полезно е за родителите на некласираните деца да знаят, че заявленията им се прехвърлят автоматично към третото класиране, но предвид променения брой свободни места препоръчваме да се подадат нови заявления, съобразени с възможностите на училищата за прием. За целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив