Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Новини / Преглед на новина
  • Преглед на новина
ПРОМЯНА В ПРАВИЛАТА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

         Поради промяна в Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование, в която са приети правилата, общи за всички училища в страната, е необходима и промяна в правилата за прием на ученици в първи клас в община Пловдив, спрямо тези от предходната година. За целта е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, който е публикуван на 25.01.2019 г. за обществено обсъждане на официалната страница на община Пловдив в раздела с Проекти на нормативни актове:
 
http://www.plovdiv.bg/announcements/pna/
 
         Предстои приемане на наредбата от Общинския съвет след 30-дневния законоустановен срок за обществена консултация.

         До края на месец март ще бъдат утвърдени сроковете на класиранията, подаването на заявления за кандидатстване и сроковете за записване на подлежащите на прием в първи клас деца, родени през 2012 година (ще бъде утвърден Графикът на дейностите за 2019 година).
В същия срок (31.03.2019 г.) ще бъде утвърден и училищният план-прием от директорите на училищата, т. е. ще станат ясни броят на паралелките и местата в тях за прием на първокласници. Подаването на заявления за кандидатстване ще може да започне след това.
         Очаква се първото класиране да бъде в началото на месец юни, след като в края на месец май децата получат своите свидетелства за завършена подготвителна група.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив