Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Новини / Преглед на новина
  • Преглед на новина
Резултати от първото класиране за прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС на общинските училища за учебната 2019/2020 година в Пловдив

На 5 юни 2019 година беше проведено първото класиране за прием за 2019/2020 учебна година. Резултатите показват, че над 96% от класираните 2871 деца са приети по първо желание. В класирането взеха участие 2923 деца, чиито родители имаха възможност да изберат до 5 желания от 46-те училища в града. От общия брой на обявените 3483 свободни места все още не са заети 612.

За класираните деца предстои записване в училищата до 11 юни. В този срок родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка. Не се изискват документи за удостоверяване на критериите за настоящ и постоянен адрес на децата, тъй като проверката е автоматична.
Некласирани са само 52 деца, за които по-голямата част от родителите са избрали само едно единствено желание, и то не е училището, в района на което е регистрирано детето.

Съгласно изискванията на наредбата за прием след второ класиране ще бъде направен анализ на броя на записаните в училищата деца и броя на все още необхванатите и при необходимост ще бъдат завишени първоначално-определените с училищния план-прием паралелки. Родителите ще бъдат уведомени за промяната чрез обявяване на актуален брой свободни места за трето класиране.

Анализите на резултатите от първото класиране показват, че в над 80% от училищата са приети всички деца, пожелали прием, независимо от точките, които са събрали. По-голямата част от родителите (71% от класираните) избраха училището, в района на което е адресната регистрация на детето.

В срок до 12 юни включително ще бъдат обявени свободните места за следващото второ класиране, което ще се проведе на 19 юни. В него ще вземат участие все още некласираните деца, тези, които не се запишат по някаква причина от класираните, а също и пропусналите първото класиране. Сроковете за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 17 юни 2019 г. (вкл.). За подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител срокът е 14 юни 2019 г.
Заявленията на некласираните деца се прехвърлят автоматично към второто класиране. Препоръчваме родителите да подадат нови заявления, съобразени със свободните места за новото класиране. За целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив