Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 623 952
Начало / Новини / Преглед на новина
  • Преглед на новина
КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2020 Г. - НАЧАЛО 27.04.2020 Г.

Съгласно Графика на дейностите за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2020/2021 година, срокът за обявяване на свободните места за първото класиране е 27.04.2020 г. От същата дата ще стартира и онлайн подаването на заявления за участие в първото класиране, което ще се проведе на 03.06.2020 г.
Важно е родителите да знаят, че по-ранното подаване на заявления за участие не носи никакво предимство. Трябва само да бъде спазен крайният срок, който за подаването на онлайн заявленията е 01.06.2020 г.
За родителите, които нямат интернет или се затрудняват с онлайн въвеждането на данните, срокът за подаване на заявления на хартиен носител е 29.05.2020 г. Те трябва да подадат заявлениe по образец ( Приложение №1 към наредбата - в секцията с нормативни документи) в училището, което им е първо желание.
Много важно изискване е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив