Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 623 952
Начало / Новини / Преглед на новина
  • Преглед на новина
Резултати от второто класиране за прием в ПЪРВИ КЛАС за учебната 2020/2021 година

На 17 юни 2020 година беше проведено второто електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2020/2021 учебна година в общинските училища на град Пловдив. В него взеха участие 211 деца, които кандидатстваха за обявените 623 свободни места. Резултатите показват, че са класирани 167 деца, като 86,2 % от тях са в списъците на приетите по първо желание. За тези деца предстои записване в срок до 19.06.2020 г. До тогава родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка в училището, в което са класирани. Не се изискват документи за удостоверяване на адресните регистрации на децата, тъй като проверката е автоматична.
Поради противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, и провеждането на национално външно оценяване за учениците от седми клас, родителите на класираните деца е необходимо да уточнят времето за записване като се свържат с представители на училището,  или потърсят актуална информация на интернет страницата му.
          За некласираните 44 деца предстои трето класиране. То ще бъде проведено на 30 юни 2020 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 22 юни (вкл.). Срокът за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 28 юни 2020 г. (вкл.). За  подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител в училищата срокът е 25 юни 2020 г.
               Полезно е за родителите на некласираните деца да знаят, че заявленията им се прехвърлят автоматично към третото класиране, но предвид променения брой свободни места препоръчваме да се подадат нови заявления, съобразени с възможностите на училищата за прием. За целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив