Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Новини / Преглед на новина
  • Преглед на новина

Кампанията премина успешно, въпреки че тази година децата са с 5% повече от предходната, коментира зам.-кметът по образование Стефан Стоянов

Трето класиране - първи клас

   Ясни са резултатите от последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2021/2022 година. В него участваха 109 деца, от които 55 са класирани, а 54 остават чакащи прием.

   „Кампанията за прием в първи клас премина успешно, въпреки че тази година децата са с 5% повече от предходната и има достатъчно места“, коментира зам.-кметът по образование и бизнес развитие Стефан Стоянов.  Той подчерта, че електронната система за прием работи безпроблемно и спестява много време както на родителите, така и на администрацията.  По думите му основен приоритет на Община Пловдив за началния етап остава целодневното обучение и  откриването на нови места. Предстои да започне строителството на нова сграда на  ОУ „Княз Александър I“, за която има осигурено финансиране от държавата и общината и се очаква всеки момент да се обяви процедура за избор на изпълнител. По-късно през тази година ще започне и проектирането на нова сграда на ОУ „Драган Манчов“. В момента двете основни училища делят сгради съответно с Хуманитарната и Математическата гимназии.

   Обявените свободни места в трето класиране бяха 311 и въпреки големия им брой, за некласираните деца желанията не съвпаднаха с възможностите на училищата. За класираните 55 деца предстои записване в училището, в което са приети. Техните родители следва да представят необходимите документи за удостоверяване на ползваните критерии в срок до 15 юли 2021 година включително.

   Родителите на неприетите деца следва да подадат документи на място в училищата, където има свободни места. С броя на останалите свободни места ще могат да се запознаят от данните в електронната система за прием, където училищата ще публикуват актуална информация след 16 юли 2021 г., когато е срокът за отразяване на записаните след трето класиране ученици. Очаква се намаляване в предварително определените с училищния план-прием паралелки, което ще ограничи наличните свободни места.

   При записване на всички класирани на третото класиране общият брой на записаните деца ще стане 3041.
На 28 юни 2022 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2022/2023 година.