Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Новини / Преглед на новина
  • Преглед на новина
КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2022 Г.


Уважаеми родители,
 
Уведомяваме Ви, че подаването на заявленията за кандидатстване в електронната система за прием в първи клас на децата, родени през 2015 г., ще стартира през месец май 2022 г.
Съгласно нормативните изисквания, Графикът на дейностите за 2022 г., който съдържа всички важни срокове, ще бъде утвърден до 31.03.2022 г. След утвърждаването му, ще бъде публикуван на интернет страницата на системата в раздел "Нормативни документи" и към Ръководството на родителите.
Не се предвиждат промени в правилата на действащата Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.

Отдел "Образование"
Община ПловдивНа 28 юни 2022 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2022/2023 година.