Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Новини / Преглед на новина
  • Преглед на новина
Свободни места за второ класиране за прием в първи клас в Пловдив

 

За предстоящото на 20 юни 2017 г. второ класиране за прием на ученици в първи клас за 2017/2018 учебна година в общинските училища на град Пловдив вече са обявени 736 свободни места. С конкретните места за всяко от училищата родителите могат да се запознаят от страницата на системата priem.plovdiv.bg

За участие във второто класиране се очакват между 400 и 500 деца. Това са некласираните 145 на първо класиране, пропусналите да вземат участие в класирането, класираните по желание, различно от първото, които не са се записали и децата, които са получили отказ от записване, защото не са удостоверили ползвани от тях критерии.

След второто класиране ще бъде направен анализ на броя на записаните по училищата деца и броя на все още необхванатите и при необходимост може да бъдат направени корекции в първоначално определените с училищния план-прием паралелки. За eвентуалното увеличаване на броя на паралелките от съществено значение ще бъде наличието на свободна материална база.

Срокът за подаване онлайн на заявления за участие във второто класиране е 18 юни 2017 г. (вкл.). За  подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител в училище – срокът е 15 юни 2017 г.

Заявленията на некласираните деца се прехвърлят автоматично към второто класиране. Препоръчваме родителите да подадат нови заявления, съобразени със свободните места за новото класиране. За целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови.

За класираните и незаписани деца, за отписаните, както и за получилите отказ от записване задължително условие за участие в класирането е подаването на ново заявление.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив

подаването на заявления онлайн стартира от 3-ти май
График на дейностите за 2018 г.