Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Новини / Преглед на новина
  • Преглед на новина
От 2 май започва кандидатстването за прием в първи клас
   
 За шеста поредна година приемът се осъществява онлайн


     На 2 май започва кампанията за кандидатстване за прием в първи клас за новата учебна 2022/2023 година. Очаква се кандидатстващите деца с регистрация в Пловдив да са приблизително 3 100, а по предварителни данни на проекта за план-прием местата са над 3 400. Осигурени са места за всички първокласници като в класирането участват 45 общински училища.

     Родителите могат да кандидатстват онлайн чрез електронната система за прием на ученици на Община Пловдив - http://priem.plovdiv.bg, където ще бъдат обявени свободните места. Електронни заявления за първо класиране се приемат до 1 юни 2022 г., като резултатите от него ще станат ясни на 3 юни. Следват още две класирания – на  17 юни и 28 юни. След приключване на третото класиране родителите на незаписаните деца могат да подават заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места.

     Заявление за кандидатстване в първи клас може да бъде подадено и на хартиен носител (по образец) в избраното от родителите училище по първо желание, в срок до 31 май 2022 г. Важно условие е подаването само на едно заявление – по  интернет или на хартиен носител, защото системата не позволява въвеждане на второ заявление за едно дете.

     Критерият с най-голяма тежест за прием е местоживеенето на детето като най-голям брой точки получават тези с настоящ или постоянен адрес над 3 години в съответния прилежащ район на училището. Няма промяна в критериите спрямо предходната година.

     Всичко за приема на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 г. родителите могат да намерят на  сайта на електронната система на Община Пловдив, в раздел „Нормативни документи“. В Графика на дейностите е публикувана информация за всички срокове, свързани с обявяването на свободните места, участието в предвидените три класирания и записването на бъдещите ученици в първи клас. В графа „Точки за прием“, както и към „Ръководство за родителя“ са посочени критериите за прием. На сайта е предоставена и актуална информация за всяко едно общинско училище – сменност на обучението на класовете след първи клас, организация на обучението, изучавани чужди езици, организиране на храненето и др. Тя се намира в раздел „Училища“.
     Електронно централизирано класиране и записване на деца в първи клас ще се проведе за шести път в Пловдив. През 2017 г. Община Пловдив въведе електронна система, с цел да бъде създадена по-ефективна организация на приема на учениците и да се спести време на родителите.На 27 юни 2023 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2023/2024 година.