Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Новини / Преглед на новина
  • Преглед на новина
Обявиха резултатите от първото класиране за прием в първи клас
Над 94 % от класираните деца са приети по първо желание
Ясни са резултатите от първото класиране за прием за 2022/2023 учебна година, което се проведе днес. 94,2% от класираните 2955 деца са приети по първо желание. В класирането взеха участие 3132 деца (с 50 повече от предходната година), като родителите имаха възможност да изберат до 5 желания от 46-те общински училища в града. От общия брой на обявените 3420 свободни места все още не са заети 465.
За класираните деца предстои записване в училищата до 9 юни. В срока за записване родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка. Не се изискват документи за удостоверяване на критериите за настоящ и постоянен адрес на децата, тъй като проверката е автоматична. Не може да бъде направена автоматична проверка само на децата без ЕГН.
Анализите на резултатите от първото класиране показват, че в над 63% от училищата са приети всички деца, пожелали прием, независимо от точките, които са събрали. По-голямата част от родителите (69,9 % от класираните) избраха училище, в района на което е адресната регистрация на детето, 4%  избраха училището, в което имат друго дете до 12-годишна възраст, и над 26% са класирани в училище по избор, независимо от адресната регистрация.
Некласирани са 177 деца, за 141 от които родителите са избрали само едно единствено желание. При по-голяма част от некласираните (157 от всички 177) желанието не е училището в района, на което е регистрирано детето. Сред некласираните 177 деца има 17, които нямат адресна регистрация в град Пловдив, въпреки че има класирани 50 деца с адрес извън града.
В срок до 10 юни включително ще бъдат обявени свободните места за следващото второ класиране, което ще се проведе на 17 юни. В него ще вземат участие все още некласираните деца, тези, които не се запишат по някаква причина от класираните, както и пропусналите първото класиране. Сроковете за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 15 юни 2022 г. (вкл.). За подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител срокът е 14 юни 2022 г.
Заявленията на некласираните деца се прехвърлят автоматично към второто класиране. Препоръчваме родителите да подадат нови заявления, съобразени със свободните места за новото класиране. За целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови.
За шеста поредна година в град Пловдив приемът на ученици в първи клас в общинските училища е чрез централизирано електронно класиране, което улеснява родителите и представителите на училищната администрация, както и проследяването на обхвата на децата, регистрирани в град Пловдив, които подлежат на задължителен прием в първи клас. Повече информация можете да намерите на: https://priem.plovdiv.bg/
 
 Във връзка с провеждане на техническа профилактика Ви уведомяваме, че на 23.01.2023 г. (понеделник) достъпът до системата за прием на ученици в първи клас https://priem.plovdiv.bg/ ще бъде временно спрян.