Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Новини / Преглед на новина
  • Преглед на новина
Ясни са резултатите от второто класиране за прием в първи клас

   286 деца взеха участие в днешното второ електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2022/2023 учебна година в общинските училища. Обявените свободни места бяха  574. Резултатите показват, че са класирани 165 деца като над 71 % от тях са в списъците на приетите по първо желание. За тези деца предстои записване в срок до 21.06.2022 г. До тогава родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка в училището, в което са класирани. Не се изискват документи за удостоверяване на адресните регистрации на децата, тъй като проверката е автоматична.

   За да няма затруднения при подаването на документите за записване, родителите на класираните деца е необходимо да уточнят времето за записване, като се свържат с представители на училището или потърсят актуална информация на интернет страницата му.

   За некласираните 121 деца предстои трето класиране. То ще бъде проведено на 28 юни 2022 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 22 юни (вкл.). Срокът за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 26 юни 2022 г. (вкл.). За  подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител в училищата срокът е 24 юни 2022 г.

   Полезно е за родителите на некласираните деца да знаят, че заявленията им се прехвърлят автоматично към третото класиране, но предвид променения брой свободни места препоръчваме да се подадат нови заявления, съобразени с възможностите на училищата за прием. За целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови. Повече информация родителите могат да намерят на: https://priem.plovdiv.bg/
Във връзка с провеждане на техническа профилактика Ви уведомяваме, че на 23.01.2023 г. (понеделник) достъпът до системата за прием на ученици в първи клас https://priem.plovdiv.bg/ ще бъде временно спрян.