Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Новини / Преглед на новина
  • Преглед на новина
Предстоят промени в правилата за прием в първи клас

       Поради промяна в Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, публикувана в Държавен вестник брой 77 от 26.09.2017 г. , предстои промяна в Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив. Предвидените корекции ще бъдат публикувани на официалната страница на Община Пловдив за обществено обсъждане.

     Срокът за изготвяне на Графика на дейностите за 2018 година (на сроковете на класиранията и кандидатстването за тях) е 31.03.2018 година. Първото класиране не може да бъде проведено по-рано от началото на месец юни, защото е необходимо децата да получат удостоверенията си за завършена подготвителна група. В тази връзка се очаква кандидатстването за него да бъде през месец май.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив

информация за приема през 2019 година
(последно за учебната 2018/2019 година)
(второ класиране за 2018/2019 учебна година)