Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Новини / Преглед на новина
  • Преглед на новина
ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТЪТ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е публикуван за обществено обсъждане на официалната страница на община Пловдив в раздела с Проекти на нормативни актове:
 
http://www.plovdiv.bg/announcements/pna/
 
Предстои приемане на наредбата от Общинския съвет след 30-дневния законоустановен срок за обществена консултация.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив

информация за приема през 2019 година
(последно за учебната 2018/2019 година)
(второ класиране за 2018/2019 учебна година)