Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Нормативни документи
  • Нормативни документи

График на дейностите за 2018 г.
на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
(корекция в наредбата за прием)