Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952

(от класирането, проведено на 20 юни 2017 година)