Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Нормативни документи
  • Нормативни документи


Общинската администрация напомня на родителите на родените през 2016 година деца, че крайният срок за подаване на заявления онлайн за участие в първото класиране за прием на децата им в първи клас за учебната 2023/2024 година е 31.05.2023 година (до 23:59 часа).