Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Проверка на адрес
  • Проверка на адрес


Останалите все още незаписани след третото класиране за първи клас деца ще могат да бъдат приети на място в училищата, в които има останали свободни места.