Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Ръководство за родителя
  • Ръководство за родителя


Останалите все още незаписани след третото класиране за първи клас деца ще могат да бъдат приети на място в училищата, в които има останали свободни места.