Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Новини
  • Новини
На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.
На 17 юни 2024 година беше проведено второто електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2024/2025 учебна година в общинските училища на град Пловдив.
Ясни са резултатите от първото класиране за прием на ученици в първи клас на общинските училища
На 6 юни 2024 година се проведе първото класиране за прием за 2024/2025 учебна година. Резултатите показват, че 94,4% от класираните 3070 деца са приети по първо желание. В класирането взеха участие 3222 деца ( с 87 повече от 2023 година), като родителите имаха възможност да изберат до 5 желания от 46-те училища в града. От общия брой обявени 3421 свободни места все още не са заети 351.
Наближава крайният срок за участие в първото класиране за прием в първи клас в Пловдив
Общинската администрация напомня на родителите на родените през 2017 година деца, че крайният срок за подаване на заявления онлайн за участие в първото класиране за прием на децата им в първи клас за учебната 2024/2025 година е 05.06.2024 година (до 23:59 часа).
Родителите на децата, родени през 2017 година, които подлежат на задължителен прием в първи клас за учебната 2024/2025 година, вече могат да подават своите заявления за прием онлайн на адрес priem.plovdiv.bg
От 13 май започва кандидатстването за прием в първи клас за новата учебна година в Пловдив
Кампанията за прием на ученици в първи клас за новата учебна 2024/2025 година (за родените през 2017 година деца) започва на 13 май.На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.