Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Новини / Преглед на новина
  • Преглед на новина
Наближава крайният срок за участие в първото класиране за прием в първи клас в Пловдив
     Общинската администрация напомня на родителите на родените през 2017 година деца, че крайният срок за подаване на заявления онлайн за участие в първото класиране за прием на децата им в първи клас за учебната 2024/2025 година е 05.06.2024 година (до 23:59 часа). За подаване на заявления на хартиен носител в училището по първо желание срокът е 04.06.2024 г.
 
    В електронната система са заложени редица проверки още при подаване на заявленията и родителите следва да следят всички съобщения, за да не бъдат допуснати неточности. При необходимост от промени във вече подадени заявления, следва да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото.
 
   Проверка в електронната система показва, че към момента все още има заявления със статус „чернова“. Тези заявления няма да участват в класирането, ако родителите не ги довършат до статус „подадено“. Ако има родители от други населени места, които са въвели чернови, но са се отказали от кандидатстване в общинско училище в град Пловдив, то препоръката е да анулират тези заявления.
 
     За улеснение на родителите в системата е предвидена функционалност, чрез която те могат да съпоставят броя свободни места и съответния брой чакащи за тях, разпределени по сбора от събраните точки в заявленията за кандидатстване. Статистическите данни се променят в реално време според подадените заявления и се визуализират в панела със свободни места в менюто „чакащи класиране“ на интернет страницата на електронната система за прием priem.plovdiv.bg.
 
     Резултатите от класирането ще бъдат ясни към 9:00 часа на 06.06.2024 г.На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.