Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Календар
  • Календар


На 27 юни 2023 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2023/2024 година.