Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Точки за прием
  • Точки за прием
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ТОЧКИТЕ ЗА КЛАСИРАНЕ ОТ СЛЕДНАТА ТАБЛИЦА С КРИТЕРИИТЕ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ.
В ИНФОРМАЦИЯТА ЩЕ НАМЕРИТЕ И НАЧИНА НА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОЛЗВАНИТЕ ТОЧКИ.
ВАЖНО Е ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ВСИЧКИ ДАННИ В ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ СЛЕДВА ДА СА АКТУАЛНИ КЪМ КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕТО ИМ ЗА ВСЯКО ОТ КЛАСИРАНИЯТА. С КОНКРЕТНИТЕ ДАТИ МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ОТ ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОЙТО Е ПУБЛИКУВАН В РАЗДЕЛА С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ.


изтеглете в pdf формат

Приложение_2_2023_1Приложение_2_2023_2
изтеглете в pdf форматНа 17 юни 2024 година беше проведено второто електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2024/2025 учебна година в общинските училища на град Пловдив.