Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Точки за прием
  • Точки за прием
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ТОЧКИТЕ ЗА КЛАСИРАНЕ ОТ СЛЕДНАТА ТАБЛИЦА С КРИТЕРИИТЕ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ.
В ИНФОРМАЦИЯТА ЩЕ НАМЕРИТЕ И НАЧИНА НА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОЛЗВАНИТЕ ТОЧКИ.
ВАЖНО Е ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ВСИЧКИ ДАННИ В ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ СЛЕДВА ДА СА АКТУАЛНИ КЪМ КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕТО ИМ ЗА ВСЯКО ОТ КЛАСИРАНИЯТА. С КОНКРЕТНИТЕ ДАТИ МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ОТ ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОЙТО Е ПУБЛИКУВАН В РАЗДЕЛА С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ.


изтеглете в pdf формат
Приложение_2_стр1_2020_31_03_21Приложение_2_стр2_2020_31_03_21изтеглете в pdf форматОстаналите все още незаписани след третото класиране за първи клас деца ще могат да бъдат приети на място в училищата, в които има останали свободни места.