Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Новини / Преглед на новина
  • Преглед на новина
 
448547803_781828064122958_3208774217385494741_n

На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година. В класирането участваха 113 деца за обявените 291 свободни места. Класирани са 53, а 60 остават чакащи прием. Въпреки големия брой места, за некласираните деца желанията не съвпаднаха с възможностите на училищата.
 
За класираните деца предстои записване в училището, в което са приети. Техните родители следва да представят необходимите документи за удостоверяване на ползваните критерии в срок до 27 юни 2024 година включително.
 
След третото класиране родителите на незаписаните деца следва да подадат заявления за записване в училищата, в които има свободни места. С броя на останалите свободни места ще могат да се запознаят от данните в интернет страницата на електронната система за прием, където училищата ще публикуват актуална информация след 28 юни 2024 г., когато е срокът за отразяване на записаните след трето класиране ученици. За незаписаните приемът продължава на място в училищата, но е желателно родителите да направят своя избор в по-кратки срокове.
 
При записване на всички класирани на третото класиране общият брой на записаните деца ще стане 3183.
 
Анализите на информацията за подлежащите на прием в първи клас, които следва да постъпят в училище и имат поне един адрес (постоянен или настоящ) на територията на град Пловдив, посочват, че има деца, записани в държавните и частните училища в града,  деца, преместени в други населени места в страната или чужбина, както и неоткрити на адресите деца. В същото време в общинските училища на град Пловдив има записани деца и от други общини.На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.