Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Проверка по ЕГН, ЛНЧ
  • Проверка по ЕГН, ЛНЧ


На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.