Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Свободни места
  • Свободни места след трето класиране
Брой паралелки
СВОБОДНИ

Места след трето класиране за учебна година 2019/2020
131
244
Основни училища / Западен / ОУ "Е.Пелин"
 3
 1 - Общо
 1 - От тях със СОП
Основни училища / Източен / ОУ "Д.Дебелянов"
 5
11 - Общо
11 - От тях със СОП
Основни училища / Източен / ОУ "П.Славейков"
 5
 2 - Общо
 2 - От тях със СОП
Основни училища / Северен / ОУ "Д.Димов"
 2
10 - Общо
 4 - От тях със СОП
Основни училища / Централен / ОУ "Ал.Константинов"
 3
 1 - Общо
 1 - От тях със СОП
Основни училища / Централен / ОУ "В. и Кр. Тютюнджян"
 2
 6 - Общо
 6 - От тях със СОП

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив