Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Свободни места
  • Свободни места
Брой паралелки
Общ брой места
ЗАЕТИ
СВОБОДНИ

Места за класиране 2024/2025 - 26 Юни
30
699
600
99
Начални училища / Източен / НУ "Кирил Нектариев"
 2
47
39 - Общо
 0 - От тях със СОП
 8 - Общо
 6 - От тях със СОП
Основни училища / Източен / ОУ "Д.Дебелянов"
 4
88
73 - Общо
 0 - От тях със СОП
15 - Общо
12 - От тях със СОП
Основни училища / Северен / ОУ "П.Волов"
 2
44
39 - Общо
 0 - От тях със СОП
 5 - Общо
 5 - От тях със СОП
Обединени училища / Източен / ОбУ "П.Славейков"
 4
88
51 - Общо
 0 - От тях със СОП
37 - Общо
12 - От тях със СОП
Средни училища / Източен / СУ "Н.Геров"
 3
72
48 - Общо
 0 - От тях със СОП
24 - Общо
 9 - От тях със СОП
Средни училища / Централен / СУ "Цар Симеон Велики"
 2
48
38 - Общо
 1 - От тях със СОП
10 - Общо
 5 - От тях със СОП


На 17 юни 2024 година беше проведено второто електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2024/2025 учебна година в общинските училища на град Пловдив.