Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Свободни места
  • Свободни места след трето класиране
Брой паралелки
СВОБОДНИ

Места след трето класиране за учебна година 2021/2022
90
174
Основни училища / Западен / ОУ "Е.Пелин"
 2
 1 - Общо
 1 - От тях със СОП
Основни училища / Западен / ОУ "Т.Каблешков"
 2
 5 - Общо
 5 - От тях със СОП
Основни училища / Северен / ОУ "П.Волов"
 3
12 - Общо
 9 - От тях със СОП
Основни училища / Централен / ОУ "В. и Кр. Тютюнджян"
 2
 5 - Общо
 5 - От тях със СОП
Основни училища / Централен / ОУ "Гео Милев"
 1
 9 - Общо
 2 - От тях със СОП
Основни училища / Централен / ОУ "Княз Александър I"
 4
 4 - Общо
 4 - От тях със СОП


Останалите все още незаписани след третото класиране за първи клас деца ще могат да бъдат приети на място в училищата, в които има останали свободни места.