Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Свободни места
  • Свободни места
Брой паралелки
Общ брой места
ЗАЕТИ
СВОБОДНИ

Места за класиране 2021/2022 - 30 Юни
148
3366
2815
551
Начални училища / Източен / НУ "Кирил Нектариев"
 3
60
58 - Общо
 0 - От тях със СОП
 2 - Общо
 2 - От тях със СОП
Начални училища / Източен / НУ "П. Р. Славейков"
 4
88
82 - Общо
 1 - От тях със СОП
 6 - Общо
 6 - От тях със СОП
Начални училища / Северен / НУ "Хр.Ботев"
 5
120
108 - Общо
 1 - От тях със СОП
12 - Общо
12 - От тях със СОП
Основни училища / Западен / ОУ "В.Петлешков"
 3
66
64 - Общо
 2 - От тях със СОП
 2 - Общо
 2 - От тях със СОП
Основни училища / Западен / ОУ "Е.Пелин"
 3
72
39 - Общо
 0 - От тях със СОП
33 - Общо
 9 - От тях със СОП
Основни училища / Западен / ОУ "Т.Каблешков"
 2
44
36 - Общо
 0 - От тях със СОП
 8 - Общо
 6 - От тях със СОП


На 15 юни 2021 година се проведе първото класиране за прием в първи клас за новата учебна година.