Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Свободни места
  • Свободни места след трето класиране
Брой паралелки
СВОБОДНИ

Места след трето класиране за учебна година 2018/2019
132
269
Начални училища / Източен / НУ "Кирил Нектариев"
 3
 8 - Общо
 8 - От тях със СОП
Начални училища / Северен / НУ "Хр.Ботев"
 5
 3 - Общо
 3 - От тях със СОП
Начални училища / Южен / НУ "Св. Кл.Охридски"
 3
 3 - Общо
 0 - От тях със СОП
Основни училища / Западен / ОУ "В.Петлешков"
 3
 8 - Общо
 3 - От тях със СОП
Основни училища / Западен / ОУ "Драган Манчов"
 4
13 - Общо
 2 - От тях със СОП
Основни училища / Западен / ОУ "Е.Пелин"
 3
20 - Общо
 3 - От тях със СОП

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив

информация за приема през 2019 година
(последно за учебната 2018/2019 година)
(второ класиране за 2018/2019 учебна година)