Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Свободни места
  • Свободни места след трето класиране
Брой паралелки
СВОБОДНИ

Места след трето класиране за учебна година 2020/2021
108
291
Начални училища / Северен / НУ "Хр.Ботев"
 5
10 - Общо
10 - От тях със СОП
Основни училища / Западен / ОУ "Т.Каблешков"
 2
11 - Общо
 5 - От тях със СОП
Основни училища / Източен / ОУ "Д.Дебелянов"
 5
10 - Общо
10 - От тях със СОП
Основни училища / Северен / ОУ "Димитър Димов"
 2
 5 - Общо
 5 - От тях със СОП
Основни училища / Северен / ОУ "П.Волов"
 3
12 - Общо
 8 - От тях със СОП
Основни училища / Централен / ОУ "Гео Милев"
 1
 5 - Общо
 2 - От тях със СОП