Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Свободни места
  • Свободни места след трето класиране
Брой паралелки
СВОБОДНИ

Места след трето класиране за учебна година 2022/2023
89
183
Основни училища / Западен / ОУ "Е.Пелин"
 3
 1 - Общо
 1 - От тях със СОП
Основни училища / Западен / ОУ "Т.Каблешков"
 1
 4 - Общо
 1 - От тях със СОП
Основни училища / Източен / ОУ "Д.Дебелянов"
 4
23 - Общо
12 - От тях със СОП
Основни училища / Северен / ОУ "П.Волов"
 2
 7 - Общо
 6 - От тях със СОП
Основни училища / Централен / ОУ "В. и Кр. Тютюнджян"
 2
 2 - Общо
 2 - От тях със СОП
Основни училища / Централен / ОУ "Д.Хаджидеков" - втора сграда ул. "Антон Папазов" 18
 2
 3 - Общо
 1 - От тях със СОП


На 28 юни 2022 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2022/2023 година.