Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Свободни места
  • Свободни места
Брой паралелки
Общ брой места
ЗАЕТИ
СВОБОДНИ

Места за класиране 2023/2024 - 2 Юни
146
3423
 0
3423
Начални училища / Източен / НУ "Кирил Нектариев"
 2
48
 0 - Общо
 0 - От тях със СОП
48 - Общо
 6 - От тях със СОП
Начални училища / Източен / НУ "П. Р. Славейков"
 4
96
 0 - Общо
 0 - От тях със СОП
96 - Общо
12 - От тях със СОП
Начални училища / Северен / НУ "Хр.Ботев"
 5
120
 0 - Общо
 0 - От тях със СОП
120 - Общо
15 - От тях със СОП
Начални училища / Южен / НУ "Кл.Охридски"
 2
48
 0 - Общо
 0 - От тях със СОП
48 - Общо
 6 - От тях със СОП
Основни училища / Западен / ОУ "В.Петлешков"
 3
66
 0 - Общо
 0 - От тях със СОП
66 - Общо
 9 - От тях със СОП
Основни училища / Западен / ОУ "Драган Манчов"
 4
96
 0 - Общо
 0 - От тях със СОП
96 - Общо
12 - От тях със СОП


Общинската администрация напомня на родителите на родените през 2016 година деца, че крайният срок за подаване на заявления онлайн за участие в първото класиране за прием на децата им в първи клас за учебната 2023/2024 година е 31.05.2023 година (до 23:59 часа).