Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Свободни места
  • Свободни места след трето класиране
Брой паралелки
СВОБОДНИ

Места след трето класиране за учебна година 2022/2023
90
124
Основни училища / Западен / ОУ "Т.Каблешков"
 1
 4 - Общо
 1 - От тях със СОП
Основни училища / Северен / ОУ "П.Волов"
 2
 6 - Общо
 6 - От тях със СОП
Основни училища / Централен / ОУ "Д.Хаджидеков" - втора сграда ул. "Антон Папазов" 18
 2
 3 - Общо
 1 - От тях със СОП
Основни училища / Южен / ОУ "З.Стоянов"
 2
 4 - Общо
 2 - От тях със СОП
Обединени училища / Източен / ОбУ "П.Славейков"
 5
30 - Общо
13 - От тях със СОП
Средни училища / Източен / СУ "Н.Геров"
 3
23 - Общо
 9 - От тях със СОП


На 28 юни 2022 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2022/2023 година.