Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Свободни места
  • Свободни места
Брой паралелки
Общ брой места
ЗАЕТИ
СВОБОДНИ

Места за класиране 2019/2020 - 5 Юни
151
3483
 0
3483
Начални училища / Източен / НУ "Кирил Нектариев"
 3
66
 0 - Общо
 0 - От тях със СОП
66 - Общо
 9 - От тях със СОП
Начални училища / Източен / НУ "П. Р. Славейков"
 4
92
 0 - Общо
 0 - От тях със СОП
92 - Общо
12 - От тях със СОП
Начални училища / Северен / НУ "Хр.Ботев"
 5
120
 0 - Общо
 0 - От тях със СОП
120 - Общо
15 - От тях със СОП
Начални училища / Южен / НУ "Кл.Охридски"
 3
69
 0 - Общо
 0 - От тях със СОП
69 - Общо
 9 - От тях със СОП
Основни училища / Западен / ОУ "В.Петлешков"
 3
66
 0 - Общо
 0 - От тях със СОП
66 - Общо
 9 - От тях със СОП
Основни училища / Западен / ОУ "Драган Манчов"
 3
72
 0 - Общо
 0 - От тях със СОП
72 - Общо
 9 - От тях със СОП

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив