Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Свободни места
  • Свободни места след трето класиране
Брой паралелки
СВОБОДНИ

Места след трето класиране за учебна година 2023/2024
97
152
Начални училища / Източен / НУ "Кирил Нектариев"
 2
13 - Общо
 6 - От тях със СОП
Основни училища / Западен / ОУ "Е.Пелин"
 3
 9 - Общо
 2 - От тях със СОП
Основни училища / Западен / ОУ "Т.Каблешков"
 2
17 - Общо
 6 - От тях със СОП
Основни училища / Северен / ОУ "Димитър Димов"
 2
 5 - Общо
 2 - От тях със СОП
Основни училища / Северен / ОУ "П.Волов"
 2
 8 - Общо
 3 - От тях със СОП
Основни училища / Централен / ОУ "Гео Милев"
 1
 1 - Общо
 1 - От тях със СОП


На 27 юни 2023 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2023/2024 година.