Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Свободни места
  • Свободни места
Брой паралелки
Общ брой места
ЗАЕТИ
СВОБОДНИ

Места за класиране 2022/2023 - 3 Юни
150
3420
 0
3420
Начални училища / Източен / НУ "Кирил Нектариев"
 2
40
 0 - Общо
 0 - От тях със СОП
40 - Общо
 6 - От тях със СОП
Начални училища / Източен / НУ "П. Р. Славейков"
 4
88
 0 - Общо
 0 - От тях със СОП
88 - Общо
12 - От тях със СОП
Начални училища / Северен / НУ "Хр.Ботев"
 5
120
 0 - Общо
 0 - От тях със СОП
120 - Общо
15 - От тях със СОП
Начални училища / Южен / НУ "Кл.Охридски"
 3
72
 0 - Общо
 0 - От тях със СОП
72 - Общо
 9 - От тях със СОП
Основни училища / Западен / ОУ "В.Петлешков"
 3
69
 0 - Общо
 0 - От тях със СОП
69 - Общо
 9 - От тях със СОП
Основни училища / Западен / ОУ "Драган Манчов"
 4
93
 0 - Общо
 0 - От тях със СОП
93 - Общо
12 - От тях със СОП


Нова функционалност в електронната система за прием ще улеснява родителите