Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Новини / Преглед на новина
  • Преглед на новина
Свободни места за трето класиране за прием в първи клас в град Пловдив

       За предстоящото на 4 юли 2017 г. трето класиране за прием на ученици в първи клас за 2017/2018 учебна година в общинските училища на град Пловдив вече са обявени 436 свободни места. В 11 училища всички места вече са запълнени, а в 5 учебни заведения има подадено само по едно свободно място. След анализ на необхванатите след второ класиране деца и възможностите на училищата като налична материална база за третото класиране са обявени допълнителни места (разкриват се допълнителни паралелки) в две училища в район „Централен“ – в ОУ „К. Честеменски“ и СУ „Св. П. Хилендарски“. 
       След второто класиране вече са записани 3193 деца в общинските училища на града. За участие в третото класиране се очакват между 150 и 200 деца. Това са некласираните 89 на второ класиране, класираните по желание, различно от първото, които не са се записали и децата, които са получили отказ от записване, защото не са удостоверили ползвани от тях критерии.
       Срокът за подаване онлайн на заявления за участие в третото класиране е 2 юли 2017 г. (вкл.). За  подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител в училище - срокът е 29 юни 2017 г.
       Заявленията на некласираните деца се прехвърлят автоматично към третото класиране. В така прехвърлените заявления за 66 деца първо желание е едно от 16-те училища, в които или няма места, или е обявено само по 1 свободно място. Препоръчваме родителите да подадат нови заявления, съобразени със свободните места за новото класиране, защото след третото класиране възможностите за избор на училище ще бъдат по-ограничени. За подаване на нови заявления е необходимо родителите първо да анулират вече подадените.
       За класираните и незаписани деца, за отписаните, както и за получилите отказ от записване задължително условие за участие в класирането е подаването на ново заявление. 


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив

(последно за учебната 2018/2019 година)
(второ класиране за 2018/2019 учебна година)
подаването на заявления онлайн стартира от 3-ти май