Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Новини / Преглед на новина
  • Преглед на новина
На 2 май Община Пловдив стартира кампанията за прием в първи клас
 

     Нова функционалност в електронната система за прием ще улеснява родителите

     Предварителен анализ на Община Пловдив показва, че са осигурени достатъчно места за всички първокласници във всички райони. Моментът на подаване на заявлението няма тежест при класиранията, важен е броят натрупани точки. Най-много точки получават децата, които имат адресна регистрация повече от 3 години в района на училището и/или техните братя или сестри учат в същото училище. За шеста година приемът в общинските училища ще се осъществи чрез системата на Община Пловдив за електронно централизирано класиране и записване на адрес priem.plovdiv.bg

     Първото класиране ще бъде публикувано на 3 юни 2022 г. За него родителите следва да подадат заявления чрез електронната система до 1 юни 2022 г. Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, могат да подадат на хартиен носител по образец своите заявления в срок до 31 май в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна. Много важно изискване е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете.

     При подаване на заявление онлайн от родителите е много важно за участие в класирането заявлението да е със статус „подадено“, а не „чернова“. Предвидени са автоматични проверки на адресните регистрации на децата и родителите следва внимателно да следят всички съобщения в електронната система. При класиране на дете с подадени неверни данни, то няма да бъде записано и ще участва в следващо класиране за останали свободни места.

     За улеснение на родителите от тази година е добавена функционалност, чрез която при подаден от родителя верен адрес на детето системата автоматично зарежда данните за годината на адресната регистрация и групата на уседналост, в която попада. Най-голяма тежест има адресната регистрация в района на училището при уседналост над 3 години спрямо момента на кандидатстване. Максимален брой точки получават и децата с брат/сестра в избраното училище, които няма да имат навършена 12-годишна възраст към началото на учебната година.

     Данните от кампаниите през предходните пет години показват, че наличните свободни места и желанията на родителите съвпадат в много голяма степен (между 94 и 97% от класираните деца са приети по първо желание). Системата позволява за всяко дете родителят да може да избере до 5 желани училища, независимо от адресната му регистрация.

     Въпреки че за голям брой от училищата събраните точки няма да имат съществено значение, то в системата е предвидена функционалност, чрез която родителите ще могат да съпоставят броя свободни места и съответния брой чакащи за тях, разпределени по сбора от събраните точки в заявленията за кандидатстване. Статистическите данни ще се променят в реално време според подадените заявления и ще се визуализират в панела със свободни места в менюто „чакащи класиране“. Желанията могат да се променят до последния момент, преди изтичането на крайния срок.

     Повече информация за правилата и критериите за прием родителите могат да намерят на интернет страницата на електронната система priem.plovdiv.bg в секциите „Точки за прием“, „Нормативни документи“, както и от „Ръководство за родителя“.

     Общинската администрация пожелава успех на всички, които кандидатстват за прием в първи клас!
На 27 юни 2023 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2023/2024 година.