Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Новини / Преглед на новина
  • Преглед на новина
От 10 май 2023 година стартира кандидатстването за прием в първи клас за новата учебна година в Пловдив

   Кампанията за прием на ученици в първи клас за новата учебна 2023/2024 година ( за родените през 2016 година деца) започва на 10 май. Родителите могат да кандидатстват онлайн чрез електронната система за прием на ученици на Община Пловдив - http://priem.plovdiv.bg, където ще бъдат обявени свободните места. По-ранното подаване на заявления не носи предимство – важно е да бъде спазен крайният срок, който за първото класиране е 31 май 2023 г. Резултатите от него ще станат ясни на 2 юни. Следват още две класирания – на  15 юни и 27 юни.

   Заявление за кандидатстване в първи клас може да бъде подадено и на хартиен носител (по образец) в избраното от родителите училище по първо желание, в срок до 30 май 2023 г. Важно условие е подаването само на едно заявление – по  интернет или на хартиен носител, защото системата не позволява въвеждане на второ заявление за едно дете.

   Очаква се кандидатстващите деца с регистрация в Пловдив да са приблизително 3200 – колкото беше приемът и през предходната година. По предварителни данни на обобщения проект за план-приема местата ще са над 3400 в 45 общински училища. Това означава, че са осигурени места за всички деца.

   Критерият с най-голяма тежест за прием е местоживеенето на детето. Най-голям брой точки получават тези с настоящ или постоянен адрес над 3 години в съответния прилежащ район на училището. Беше приета промяна в критериите, свързана с адресната регистрация. При смяна на адреса (настоящ или постоянен), когато последният и предходният адрес са в района на едно и също училище, ще се взема под внимание регистрацията на предходния адрес за определяне на уседналостта. Добавен е и нов критерий за децата, които завършват предучилищното си образование в детските градини, прилагащи Монтесори педагогика. За тях се предвиждат допълнителни 2 точки, ако родителите желаят децата им да продължат образованието си в паралелките, работещи по Монтесори.

   Тъй като предстои да бъдат направени промени в структурата на данните, свързани с приетите изменения и допълнения в правилата, то всички създадени чернови на заявления за кандидатстване ще бъдат анулирани и родителите ще получат известия на електронните си пощи. Затова препоръката към родителите е да не бързат с въвеждането на данни в електронната система преди да е стартирала кампанията.

   През 2023 година електронно централизирано класиране и записване на деца в първи клас ще се проведе за седми път в Пловдив. Над 85% от семействата кандидатстват през електронната система. Чрез нея се спестява време на родителите и се повишава информираността им. От училищата също споделят, че чрез системата приемът на ученици е улеснен.  Всичко важно за приема на ученици в първи клас родителите могат да намерят на  сайта на електронната система на Община Пловдив http://priem.plovdiv.bg




На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.