Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Новини / Преглед на новина
  • Преглед на новина
Кампанията за прием в първи клас приключва успешно
   На 27 юни 2023 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2023/2024 година. В класирането участваха 118 деца, от които 74 са класирани, а 44 остават чакащи прием. Обявените свободни места бяха 398 и въпреки големия им брой, за некласираните деца желанията не съвпаднаха с възможностите на училищата.
 
   За класираните 74 деца предстои записване в училището, в което са приети. Техните родители следва да представят необходимите документи за удостоверяване на ползваните критерии в срок до 29 юни 2023 година включително.
 
   След третото класиране родителите на незаписаните деца следва да подадат заявления за записване в училищата, в които има свободни места. С броя на останалите свободни места ще могат да се запознаят от данните в електронната система за прием, където училищата ще публикуват актуална информация след 30 юни 2023 г., когато е срокът за отразяване на записаните след трето класиране ученици. Очаква се намаляване в предварително определените с училищния план-прием паралелки, което ще ограничи наличните свободни места.
  
   При записване на всички класирани на третото класиране общият брой на записаните деца ще стане 3146 - с 50 повече от предходната година. За незаписаните приемът продължава на място в училищата, но е желателно родителите да направят своя избор в по-кратки срокове.
 
   "И трите класирания преминаха успешно. Отдел "Образование" е обработил стотици запитвания от родители по време на записванията за прием. Тенденцията за увеличаване на децата в първи клас продължава и тази година, като до септември очакваме ръстът на годишна база да достигне 3% от приетите деца или около 100 деца повече", коментира зам.-кметът по образование Стефан Стоянов. 
 
   Анализите на информацията за подлежащите на прием в първи клас, които следва да постъпят в училище и имат поне един адрес (постоянен или настоящ) на територията на град Пловдив, посочват, че има деца, записани в държавните и частните училища в града,  деца, преместени в други населени места в страната или чужбина, както и неоткрити на адресите деца.
 На 27 юни 2023 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2023/2024 година.