Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Драган Манчов"
  • ОУ "Драган Манчов"
Адрес: Западен, УЛ.ЧЕМШИР 11
Директор: Борис Атанасов Златарев
Телефон: 0889725425
Email: office@draganmanchov.info
Уеб сайт: http://www.draganmanchov.info/
Общ брой свободни места: 96
ОУ "Драган Манчов"
Обучението по Английски език в Основно училище "Драган Манчов" се провежда по различни системи и форми в зависимост от възрастта на учениците. В първи клас децата се обучават по системата "Explorers" на издателство "Oxford University Press" в избираеми учебни часове. Във втори, трети и четвърти клас се обучават по системата "Blue Skies for Bulgaria" на издателство "Pearson Longman" в часовете по задължителна подготовка. Във всяка една степен се работи с електронни учебници  и/или интерактивни форми на обучение. В класовете от начален етап преподават квалифицирани учители с придобита професионална квалификация "Учител по английски език в начален етап" и "Преподавател по Английски език и литература".

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Двусменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация


Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Училището разполага с база за столово хранене, в която се приготвя разнообразна и топла храна. Учениците от първи до четвърти клас се хранят /закусват и обядват/ организирано по график под ръководството на учителите. Обедното меню се определя в няколко варианта от управата на стола с участието и след одобрението на училищния лекар и дава възможност за индивидуален избор според желанието на детето. Обедното меню се заплаща в рамките на 2 лв. до 2,50 лв. на ден, а двете закуски са безплатни. Изборът на меню не е задължителен - родителите на децата, които не желаят да заплащат обедно меню могат да им подсигурят домашно приготвена храна или сандвичи.

Изучавани чужди езици
Английски


Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

График на дейностите за 2018 г.
на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
(корекция в наредбата за прием)