Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Т.Каблешков"
  • ОУ "Т.Каблешков"
Адрес: Западен, УЛ.ЕЛЕНА 6
Местоположение: Виж на картата
Директор: Емилия Венчова Алексиева
Телефон: 032/642951
Email: [email protected]
Уеб сайт: www.kableshkov.com
Основно училище "Тодор Каблешков" - гр.Пловдив е училище със 144-годишна история. Основано е на 01.09.1879г. по инициатива на местни родолюбиви жители. Историята на училището започва с една паралелка с четири слети класа и един учител.
Днес училището е модерно учебно заведение, помещаващо се в триетажна сграда, с богата материална база  - съвременно обзаведена игротека, интерактивен кабинет, кабинети по изобразително изкуство и музика, физкултурен салон, спортни площадки и е с удобна транспортна връзка с останалата част от града.
Училището е носител на орден "Кирил и Методий" и е удостоено с почетен знак на град Пловдив за съществен принос на образователното дело в града.
В училището се обучават 187 ученици от I  до VII клас от  22 педагогически специалисти. За постигане на целите си училището работи в тясна връзка с Обществен съвет; органи на местната власт и неправителствени организации.


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
При целодневната организация на учебния ден в ОУ "Тодор Каблешков" - Пловдив, часовете от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси след обяд.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация

Обедното хранене за учениците посещаващи групите за целодневна организация е организирано с кетъринг. Родителите имат възможност да избират от предварително подготвено меню, съобразено със здравните изискванията.

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.