Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 623 952
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Т.Каблешков"
  • ОУ "Т.Каблешков"
Адрес: Западен, УЛ.ЕЛЕНА 6
Местоположение: Виж на картата
Директор: Емилия Венчова Алексиева
Телефон: 032/642951
Email: ou.pl@kableshkov.com
Уеб сайт: www.kableshkov.com
Основно училище "Тодор Каблешков" - гр.Пловдив е училище със 137-годишна история. Основано е на 01.09.1879г. по инициатива на местни родолюбиви жители. Историята на училището започва с една паралелка с четири слети класа и един учител.
Днес училището е модерно учебно заведение, помещаващо се в триетажна сграда, с богата материална база  - съвременно обзаведена игротека, компютърен кабинет, интерактивен кабинет, кабинети по изобразително изкуство и музика, физкултурен салон, спортна площадка и е с удобна транспортна връзка с останалата част от града.
Училището е носител на орден "Кирил и Методий" и е удостоено с почетен знак на град Пловдив за съществен принос на образователното дело в града.
В училището се обучават 160 ученици от I  до VII клас от 17 педагогически специалисти. За постигане на целите си училището работи в тясна връзка с Обществен съвет; органи на местната власт и неправителствени организации.


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
При целодневната организация на учебния ден в ОУ "Тодор Каблешков" - Пловдив, часовете от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси след обяд.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация

Обедното хранене за учениците посещаващи групите за целодневна организация е организирано с кетъринг. Родителите имат възможност да избират от предварително подготвено меню, съобразено със здравните изискванията.

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив