Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Стоян Михайловски"
  • ОУ "Стоян Михайловски"
Адрес: Южен, УЛ.КОНСТАНТИН ГЕРОВ 45
Местоположение: Виж на картата
Директор: Тинка Атанасова Балабанова
Телефон: 032/699286, 032/692437
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://oustmihaylovski.weebly.com/
ОУ "Стоян Михайловски"
Училището осигурява целодневната организация на учебния ден /ГЦОУД/ от I-ви клас.до VII - ми клас при желание на родителите. Групите се формират съобразно броя на подадените заявления от родителите.
      Училището разполага с модерно оборудван медицински кабинет, ресурсен кабинет и физкултурен салон. Изградена е нова, модерна, мултифункционална спортна площадка. Сградата е санирана и обновоена.
В ОУ " Стоян Михайловски" работят високо квалифицирани преподаватели. Всяка една класна стая разполага с мултимедия и  интерент, което позволява интерактивни методи на обучение . Всички учители работят с облачни технлогии -  https://classroom.google.co, въведен е електронен дневник - https://app.shkolo.bg. Новост за училището e вдъхновяването на  учениците за работа по STEАM проекти и модел 1:1. Разполагаме със следните продукти за обучение, комбинация между LEGO конструктор и програмируем робот: Lego WeDo 2.0-конструктор за роботика , "Bootley" - робот за програмиране и "Ollie sphero", дизайн мислене
Вече години наред работим по проекти, което ангажира вниманието на учениците в любими за тях занимания и учебни предмети.
1. Занимания по интереси - https://class.mon.bg
2. Проект " Подкрепа за успех " - https://podkrepazauspeh.mon.bg
3. Проект " Равен достъп за качественно образование"
4. Проект ​„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
5. Национална програма заедно в изкуствата и спортта.

Предоставя се възмжност на учениците по тяхно желание  да посещават - футбол, баскетбол, модерни танци, художествена гимнастика и английски език към https://www.linguamundi.org/.
Горди сме с редица награди от национални и международни конкурси. 
Информация за тях може да намерите на сайта на училището - https://oustmihaylovski.weebly.com/1055108610891090108010781077108510801103.html
Тази година на 11.05.2022 година се отбелязва 60 години от основаването на училището.  


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
За учениците от начален етап I-IV клас дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се разпределят , следобяд както следва:
самоподготовка -2 учебни часа;
организиран отдих и физическа активност-2 учебни часа;
занимания по интереси - 2 учебни часа;

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
   
Осигурено е организирано столово хранене с богато и разнообразно меню , както и безплатна закуска, училищен плод и училищно мляко.


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 27 юни 2023 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2023/2024 година.