Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Димитър Талев"
 • ОУ "Димитър Талев"
Адрес: Южен, УЛ.КУЗМАН ШАПКАРЕВ 1
Местоположение: Виж на картата
Директор: Ирина Маркова Чолакова
Телефон: 032/692388
Email: primary.school@ou-dtalev.info
Уеб сайт: http://www.ou-dtalev.info/
I. ВИЗИЯ И ЦЕННОСТИ
Качествено и достъпно образование. Развитие на личността. Квалифицирани и мотивирани учители. Модерна база. Ред и дисциплина. Партньорство и споделена отговорност с родителите.
II. ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ВЪЗПИТАТЕЛЕН  ПРОЦЕС
Училището е иновативно.  "Училище в облака"

Прилага се моделът 1:1.
До обяд учениците изучават учебните предмети: български език и литература, английски език и математика и непосредствено след учебния час се самоподготвят с домашните работи.
Следобед изучават останалите учебни предмети.
Повече на следния линкк:
http://www.ou-dtalev.info/talev/wp-content/uploads/2019/11/y2mate.com-_hxJr7d7cZJk_360p.mp
 Приоритети:
 • Индивидуален подход  според потребностите на всеки ученик.
 • Мотивация. Любопитство. Интерес.
 • Стимулиране на творческите заложби.
 • Подкрепа. Работа в екип.
 • Иновации и технологии.
 • Ученикът като активен участник в образователния процес.
 • Проектни дейности. Проектно-базиран подход.
 • Извънкласни инициативи.
 •  Намаляване на училищния стрес и повишаване ефективността и удоволствието от ученето.
 • Оптимизирана училищна натовареност.
 • Преподаване на смисъла на това да се знае.
 • Eфективна целодневна организация на учебния ден.
      
III. УЧИЛИЩНИ СИМВОЛИ
В институционалната политика за подкрепа на гражданското и интеркултурно  образование е заложено формиране на усещане за училищна принадлежност. Ето защо нашите ученици носят ЗАДЪЛЖИТЕЛНА училищна униформа с лого на училището.  Униформата се състои от две части: блузи тип „лакоста“ с къс и дълъг ръкав и суичър с качулка. Цветове: бяло, люляк, тъмно синьо. Денят петък е „цветен ден“ и учениците сами решават дали в този ден ще облекат униформа.

IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
Информация за класните ръководители може да видите на сайта на училището.
ВИЖТЕ ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ И ПРЕЗЕНТИРАНЕТО НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА САЙТА НИ В НОВИНИ НА ТАЗИ ВРЪЗК
А http://ou-dtalev.info/
Екипът на нашите учители се отличава с отговорен професионализъм и непрекъснато кариерно развитие и усъвършенстване. Адаптиране към съвременните технологии и интереси на учениците. Учителите имат компетентности не само за достъпно и мотивиращо преподаване, но и за навременна обратна връзка от резултатите на всеки ученик. Личността и потребностите на всяко дете са уважавани и почитани ценности от всеки един от тях. Провеждат индивидуални консултации и вземат мерки при необходимост, съобразявайки се с индивидуалните особености и стилове на учениците.
Сформиран екип за личностна подкрепа в дейностите по приобщаващо образование:
 • Педагогически съветник
 • Психолог
 • Логопед
 • Ресурсен учител
Доказателство за качеството на образователния процес е ежегодната реализация на приема на всички завършващи  седмокласници. Високите постижения в ученически състезания и олимпиади по учебни предмети български език и литература, английски език, математика, физика и астрономия, химия и опазане на околната среда, география и икономика . Спортните отличия по футбол и баскетбол,  творческите изяви в областта на музиката, изобразителното изкуство, литературата. Училището е член на Общността на Pearson Longman училищата в България. Всяка година нашите ученици се представят достойно на състезанията Longman Competition.

V. МАТЕРИАЛНА БАЗА
Самостоятелен корпус за първокласници. Класни стаи с кътове за отдих, екрани и хромбук. Коридор с масички за общуване и отдих на учениците и  за споделяне на изученото.
 • Физкултурен салон
 • Библиотека
 • Учебни кабинети по учебни предмети, интерактивни дъски
 • Модернизация на образователния процес – екрани, проектори, образователни продукти
 • Компютърни кабинети
 • Кабинет по готварство
 • Озеленен двор
 • Спортна площадка с обособени игрища по футбол, баскетбол, волейбол
 • РАЗГЛЕДАЙТЕ НА СЛЕДНИЯ ЛИНК:
https://drive.google.com/file/d/1l31k0tdhRzKvJNHpB3sDRCNrGogRMjCE/view?usp=sharing

VI. ЗДРАВОСЛОВНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА
 • строг пропускателен режим
 • ефективно целодневно дежурство на учители
 • видеонаблюдение
 • физическа охрана
 • медицинско лице
 • контрол на състоянието на материално-техническата база
 • превенция на агресивното поведение, психолог и педагогически съветник
 • противодействие на училищния тормоз, психолог и педагогически съветник
 • дейности и инициативи за позитивна образователна среда
 • работа с родители – съвместни инициативи
VII. КОМУНИКАЦИЯ
 • електронен дневник
 • интернет страница http://ou-dtalev.info/
 • фейсбук страница
 • контактна форма в сайта за мнения, предложения и сигнали
 • служебни имейли на всеки учител
 • Google Suit Classroom  на всяка паралелка
 •  срещи с родителите
 • консултиране на родители всяка седмица
 • ръководство и директор
 • консултации с педагогически съветник
 • навременна комуникация
 • диалог и партньорство с родители
  VIII. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ЛОКАЦИЯ
 
Училището се намира в тих квартал в район Южен в непосредствена близост до парк.
Улиците, с които граничи,  са обезпечени откъм маркировка и пътни знаци. Движението е сравнително спокойно и ненатоварено. 
 
Повече информация вижте на следния линк:http://www.ou-dtalev.info/
 

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Задължителна за всички ученици в първи клас. Съгласно иновативен проект, обучението се провежда в смесен блок от 8:00 до 17:30 часа. Часове от учебния план се редуват с дейности от ЦОУД.
 

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Училището разполага със стол, в който на място се приготвят ястията - първо и основно. Родителите на учениците закупуват купони  за предстоящата седмица по предварително обявено обедно меню,публикувано в сайта на училището "Седмично меню". Качеството на предлаганата храна е под контрола на медицинското лице в училище. Обядът на учениците е организиран по график. Учителите от групите придружават учениците и съблюдават реда и протичането на храненето. 
Внедрена е електронна платформа "Здравословно училище" за електронно закупуване на купони.

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


286 деца взеха участие в днешното второ електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2022/2023 учебна година в общинските училища.