Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Св. Константин-Кирил Философ"
  • СУ "Св. Константин-Кирил Философ"
Адрес: Южен, УЛ.ГЕОРГИ КОНДОЛОВ 44 а
Местоположение: Виж на картата
Директор: Елена Иванова Костадинова
Телефон: 032/692517
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://www.kkfilosof.com/
Училището предлага:
1. Качествено образование - училището е базово към ПУ "П.Хилендарски".
2. Висококвалифицирани преподаватели - автори на учебници и помагала.
3. Възможности за участие в Европейски образователни проекти.
4. Целодневна организация на учебния процес за всички желаещи ученици от І до VІІ клас до 17.30 часа.
5. Столово хранене. Безплатни закуски и участие в програмите "Училищен плод" и "Училищно мляко"
6. Компютърни кабинети.
7. Кабинети по музика с пиано.
8. Нови физкултурни салони.
9. Посещение на екскурзии, училища сред природата, театрални постановки, концерти.
Извънкласни дейности: религия; начална компютърна грамотност; театър.
Много успехи на училището: в общински, областни и национални олимпиади и състезания, конкурси, изложби.

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
В СУ "Свети Констанин - Кирил Философ" се организира целодневна организация на учебния ден за всички учениците от I - IV клас при желание на родителите. Задължителните в първи клас учебни часове се провеждат в самостоятелен блок преди обяд. След обяд учениците са организирани в групи за целодневна организация, в която се включват - организиран отдих и физическа активност, самоподготовки и занимания по интереси. 

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
В училището е организирано столово хранене с осигурена топла храна. 

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.