Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Св. Константин-Кирил Философ"
  • СУ "Св. Константин-Кирил Философ"
Адрес: Южен, УЛ.ГЕОРГИ КОНДОЛОВ 44 а
Местоположение: Виж на картата
Директор: Елена Иванова Костадинова
Телефон: 032/692517
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://www.kkfilosof.com/
Общ брой свободни места: 120
Училището предлага:
1. Качествено образование - училището е базово към ПУ"П.Хилендарски".
2. Висококвалифицирани преподаватели - автори на учебници и помагала.
3. Възможности за участие в Европейски образователни проекти.
4. Целодневна организация на учебния процес за всички желаещи ученици от І до VІІ клас до 18.00 часа.
5. Столово хранене. Безплатни закуски и участие в програмите "Училищен плод" и "Училищно мляко"
6. Компютърни кабинети.
7. Кабинети по музика с пиано.
8. Нови физкултурни салони.
9. Посещение на екскурзии, училища сред природата, театрални постановки, концерти.
Факултативни часове по: английски език; музика; спорт
Извънкласни дейности: религия; начална компютърна грамотност; театър.
Много успехи на училището: в общински, областни и национални олимпиади и състезания, конкурси, изложби.

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
В СУ "Свети Констанин - Кирил Философ" се организира целодневна организация на учебния ден за всички учениците от I - IV клас при желание на родителите. Задължителните в първи клас учебни часове се провеждат в самостоятелен блок преди обяд. След обяд учениците са организирани в групи за целодневна организация, в която се включват - организиран отдих и физическа активност, самоподготовки и занимания по интереси. 

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
В училището е организирано столово хранене с осигурена топла храна. 

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


Общинската администрация напомня на родителите на родените през 2016 година деца, че крайният срок за подаване на заявления онлайн за участие в първото класиране за прием на децата им в първи клас за учебната 2023/2024 година е 31.05.2023 година (до 23:59 часа).