Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Училища / Средни училища
  • Училища
Район:
Училище  
Адрес  
Телефон  
Общ брой свободни места  
Детайли
Западен
Западен, УЛ.ЯВОР 31
032/644119  
72  
Източен
Източен, УЛ.КЕМЕРА 27
032/632016, 0889757520  
-  
Източен, УЛ.ПРЕСПА 1
032/682462  
-  
Северен
Северен, УЛ.ОГРАЖДЕН 10
032/957183  
44  
Северен, БУЛ.БЪЛГАРИЯ 136
0884399180, 0887068404  
-  
Северен, УЛ.АЛЕН МАК 1
032/951165  
-  
Тракия
Тракия, УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 26
032/682297  
-  
Тракия, УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 81
0889512462  
66  
Тракия, УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 53
032/682450, 032/682650  
-  
Тракия, УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 9
032/682849, 0884677889  
138  
Централен
Централен, УЛ.БРАНИСЛАВ ВЕЛЕШКИ (ЦЕНТРАЛЕН) 2
0885147699, 032/624467  
-  
Централен, БУЛ.ВАСИЛ АПРИЛОВ 5
0879637378  
44  
Централен, УЛ.РОДОПИ 48
032/624431, 032/628362  
82  
Централен, УЛ.ИВАН ВАЗОВ 35
032/624135, 032/624468  
96  
Централен, УЛ.ЛУКА КАСЪРОВ 13
0879812705, 032/643105  
-  
Южен
Южен, УЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 14
032/692116  
66  
Южен, УЛ.БУГАРИЕВО 28
032/696547  
72  
Южен, УЛ.ГЕОРГИ КОНДОЛОВ 44А
032/692935  
-  

График на дейностите за 2018 г.
на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
(корекция в наредбата за прием)