Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Н.Вапцаров"
  • СУ "Н.Вапцаров"
Адрес: Северен, УЛ.ОГРАЖДЕН 10
Местоположение: Виж на картата
Директор: Стоян Тодоров Стратиев
Телефон: 032/957183
Email: [email protected]
Уеб сайт: www.vapcarov.com
СУ "Н.Вапцаров"
Ние сме тук, до Вас. Отворете вратата и направете първата крачка. Пътят е застлан с букви и цифри, странно преплетени. Играта не е лесна. Затова пък ние я правим забавна. Родители, най-добре Вие знаете, че знанието прави възможностите. Елате с децата и да бъдем заедно на пътя. Нашите ученици са Вашите деца. Имаме много- и тенис на корт, и танци, и театрална работилница, и форма и цвяти, и .....Всъщност елате и вижте.
 

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Училището предлага възможност за топъл обяд в стол, разположен в сградата. Учителят, огтоварящ за заниманията след обяд, придружава децата до стола, следи за спазване на реда и култура на поведение, след което ги извежда до класната стая. 
Обучението е на една смяна, като започва в 8.20 часа. Целодневна организация на заниманията до 18.00 часа.
Целодневната организация е следната- учебни занимания преди обед в класовете с класни ръководители, отдих, самоподготовка и занимания по интереси в следобедните групи.
Изучавани в училище чужди езици- английски и руски език. 

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Училището предлага възможност за топъл обяд в стол, разположен в сградата. Учителят, огтоварящ за заниманията след обяд, придружава децата до стола, следи за спазване на реда и култура на поведение, след което ги извежда до класната стая. 
Обучението е на една смяна, като започва в 8.20 часа. Целодневна организация на заниманията до 18.00 часа.
Целодневната организация е следната- учебни занимания преди обед в класовете с класни ръководители, отдих, самоподготовка и занимания по интереси в следобедните групи.
Изучавани в училище чужди езици- английски и руски език. 

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 17 юни 2024 година беше проведено второто електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2024/2025 учебна година в общинските училища на град Пловдив.