Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Хр.Г.Данов"
  • СУ "Хр.Г.Данов"
Адрес: Северен, УЛ.АЛЕН МАК 1
Местоположение: Виж на картата
Директор: Гергана Петрова Аврамова
Телефон: 032 956 120
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://www.soudanov.org/
Общ брой свободни места: 66
Средно училище "Христо Груев Данов" e със 170 годишна история и е първото българско светско училище в кв. Кършиака и второто в град Пловдив. Днес е съвременно европейско референтно училище, даващо качествена образователна подготовка. Изцяло обновената материална база, съобразена с възрастовите особености на учениците, създава условия за активно участие в образователния процес чрез използване на технологиите в обучението.
Професионалната педагогическа практика на учителите поставя детето в центъра на обучението чрез индивидуализация и диференциация, съобразени  с интересите и възможностите на всяко дете. Споделена визия на преподавателския екип е изграждане на увереност в способностите на ученика.
Училището разполага с пълен екип от специалисти (училищен психолог, педагогически съветник,  логопед и ресурсни учители) и система за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на всяко дете.
Институцията разполага с действащ стоматологичен кабинет, а медицинските услуги се осигуряват от медицинска сестра на пълен работен ден.

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Целодневната организация на учебния ден е съобразена с нормативните изисквания и стратегията на училището. С цел оптимизиране и гъвкавост часовете се провеждат в смесен блок от учебните часове по училищния учебен план, самоподготовка и занимания по интереси.
Разнообразните дейности разширяват познанията на децата за света и живота чрез принципите на проекто-базираното обучение, като паралелно гарантира качествена образователна подготовка.
Организираните занимания по интереси акцентират върху съвременните тенденции и развитието на уменията в STEM направленията. Модел на организация на учене и преподаване (за част от паралелките) "Едно към едно" (1:1) (всеки ученик със собствено устройство, обучение чрез технологии и виртуална класна стая). Има обособени кътове за отдих, спорт, почивка и подготовка, които се доближават до семейната среда и предават топла атмосфера, която привлича и малки и големи.
Училището спазва принципите на ритуализация и униформата за всички ученици е ежедневно задължителна.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Училището разполага с действащ училищен стол, в който се предлага готвено обедно хранене за учениците по техен избор. Столът има разработено разнообразно меню, отговарящо на съвременните изисквания за здравословно хранене на подрастващите. Децата и родителите им могат да избират предварително храната за деня, чрез  закупуване на купони по електронен път така и на място.

Изучавани чужди езици
Английски, Руски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


Родителите на децата, родени през 2017 година, които подлежат на задължителен прием в първи клас за учебната 2024/2025 година, вече могат да подават своите заявления за прием онлайн на адрес priem.plovdiv.bg