Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Княз Александър I"
  • ОУ "Княз Александър I"
Адрес: Централен, УЛ.ХАН КУБРАТ 15
Местоположение: Виж на картата
Директор: Анета Руменова Вълева
Телефон: 032/625559
Email: admin@ka1.bg
Уеб сайт: http://ka1.bg
      Основно училище “КНЯЗ  АЛЕКСАНДЪР I “ е приемник на най-старото училище в страната.

Създадено през 1850 година от Найден Геров, за кратко време се превръща в просветно селище на България. На 20.10.1885 година, непосредствено след Съединението е тържественото откриване на новопостроената сграда, в която се помещава и до днес.

На него присъстват Александър Батенберг, Стефан Стамболов, Найден Геров, много държавни и обществени дейци. В речта си, директорът Димитър Агура се обръща с молба към княза, да вземе под свое покровителство училището и то да носи неговото име.

Това събитие е отразено в паметната книга на училището и е потвърдено с подписите на присъстващите официални лица.

     Училището е водещо при представяне на учениците на националните външни оценявания за IV и    VII клас. То е едно от най-предпочитаните учебни заведения в град Пловдив.Сменност на обучението на класовете след първи клас
Двусменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Училището осигурява  целодневна организация на учебния ден при желание на учениците от първи, втори, трети и четвърти клас.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Обедното хранене на учениците е организирано от външна фирма чрез кетърингова форма. Храненето не е задължително и е по желание на родителите.
 


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


286 деца взеха участие в днешното второ електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2022/2023 учебна година в общинските училища.