Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "В. и Кр. Тютюнджян"
  • ОУ "В. и Кр. Тютюнджян"
Адрес: Централен, УЛ.ТУРИСТ 2
Директор: Симон Мовсес Тютелян
Телефон: 032/635319, 0886202787
Email: arm_school@abv.bg
Уеб сайт: www.tutunjian.bg
   Основно училище "Виктория и Крикор Тютюнджян" се намира в сърцето на АИР "Старинен Пловдив", сред китната зеленина на хълма Небет тепе. Има 183-годишна традиция на отлично образование и възпитание. Обучават се деца от арменски и български произход. Това не е обикновено училище, а храм на две култури, на два народа и единственото на Балканите, в което се изучава майчин арменски език.
   Свидните страници на неговата пожълтяла летописна книга разказват за високи постижения в обучението, изкуствата и спорта.
Училищното ръководство и педагогическият колектив следят пулса на новото, динамично променящо се време.
Това, което обединява нашия екип, е стремежът непрекъснато да се прилагат нови, иновативни практики и нетрадиционни подходи, които повишават ефективността на учебния процес и извънкласната дейност. Възпитаниците на училището приобиват заслужено самочувствие, подплатено със знания и нестандартно мислене.
   Мисията ни е да работим всеотдайно, за да изградим знаещи и можещи личности с утвърдена ценностна система.

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Двусменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация


Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Обедното хранене е организирано в ресторант Улпия, или трапезарията в сградата на училището.

Изучавани чужди езици
Английски, Арменски, Руски


Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

График на дейностите за 2018 г.
на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
(корекция в наредбата за прием)