Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "В. и Кр. Тютюнджян"
  • ОУ "В. и Кр. Тютюнджян"
Адрес: Централен, УЛ.ТУРИСТ 2
Местоположение: Виж на картата
Директор: Симон Мовсес Тютелян
Телефон: 032/635319, 0886202787
Email: arm_school@tutunjian.bg
Уеб сайт: www.tutunjian.bg
ОУ "В. и Кр. Тютюнджян"
   Основно училище "Виктория и Крикор Тютюнджян" се намира в сърцето на АИР "Старинен Пловдив", сред китната зеленина на хълма Небет тепе. Има 185-годишна традиция на отлично образование и възпитание. Обучават се деца от арменски и български произход. Това не е обикновено училище, а храм на две култури, на два народа и единственото на Балканите, в което се изучава майчин арменски език.
   Свидните страници на неговата пожълтяла летописна книга разказват за високи постижения в обучението, изкуствата и спорта.
Училищното ръководство и педагогическият колектив следят пулса на новото, динамично променящо се време.
Това, което обединява нашия екип, е стремежът непрекъснато да се прилагат нови, иновативни практики и нетрадиционни подходи, които повишават ефективността на учебния процес и извънкласната дейност. Възпитаниците на училището приобиват заслужено самочувствие, подплатено със знания и нестандартно мислене.
   Мисията ни е да работим всеотдайно, за да изградим знаещи и можещи личности с утвърдена ценностна система.
Приемаме ученици от всички райони на Пловдив и околните населени места.

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Учебните занятия на учениците в първи клас започват в 8:30  продължават до 12:25 часа.
Заниманията в целодневна организация на учебния ден включват:
12:30 - 13:45 - организиран обяд и отдих;
13:50 - 15:10 - самоподготовка;
15:30 - 16:50 - занимания по интереси.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Обедното хранене е организирано в трапезарията в сградата на училището.

Изучавани чужди езици
Английски, Арменски, Руски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив