Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
  • ОУ "Гео Милев"
Адрес: Централен, УЛ.ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ 1
Местоположение: Виж на картата
Директор: Анелия Кирилова Кирова
Телефон: 032/624953, 032/624958
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://ougeomilev.eu/
ОУ "Гео Милев"

ОУ "ГЕО МИЛЕВ" предлага за Вас и вашето дете:

  • Целодневна организация на учебния ден - Задължителните учебни часове по учебен план се провеждат до обяд, а дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и по организиран отдих и физическа активност - следобед.
  • Разширена подготовка по български език и литература и по математика.
  • Съвременно иновативно обучение, ползване на съвременни образователни софтуери, "училище в облак"
  • Футбол за момчетата
  • Работа по проекти и извънкласни дейности по избор.
ДА ВЪЗРОДИМ БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В СТАРИЯ ПЛОВДИВ - ИЗБИРАМ 
                          ОУ "ГЕО МИЛЕВ"  ЗА МОЕТО ДЕТЕ

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Задължителните учебни часове по учебен план се провеждат до обяд, а дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и по организиран отдих и физическа активност - следобед.
 

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Национална програма на МОН за подпомагане храненето на децата от начален етап и подготвителни групи и по схема "Училищен плод" към ДФ "Замеделие".

 

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.