Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
  • ОУ "Гео Милев"
Адрес: Централен, УЛ.ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ 1
Местоположение: Виж на картата
Директор: Анелия Кирилова Кирова
Телефон: 032/624953, 032/624958
Email: ou.geomilev@ougeomilev.eu
Уеб сайт: http://ougeomilev.eu/
Общ брой свободни места: 6
ОУ "Гео Милев"

ОУ "ГЕО МИЛЕВ" предлага за Вас и вашето дете:

  • Целодневна организация на учебния ден с учебни часове до обяд
  • Разширена подготовка по български език и литература, и по математика
  • Съвременно иновативно обучение, ползване на съвременни образователни софтуери, "училище в облак"
  • Футбол за момчетата
  • Мажоретки за момичетата
  • Вокална група "Славейче", театрален кражок, изобразително изкуство, разнообразни групи за занимания по интереси и обучителни затруднения по проект "Твоят час"
  • Работа по проекти и извънкласни дейности по избор
  • Целодневна лятна занимална през м. Юни - изпълнена с игри, занимания по интереси, излети и усвояване на задължителната литература за ваканцията
ДА ВЪЗРОДИМ БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В СТАРИЯ ПЛОВДИВ - ИЗБИРАМ 
                          ОУ "ГЕО МИЛЕВ"  ЗА МОЕТО ДЕТЕ

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Целодневна организация на учебния ден с учебни часове до обяд.
Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност се провеждат след обяд.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Национална програма на МОН за подпомагане храненето на децата от начален етап и подготвителни групи и по схема "Училищен плод" към ДФ "Замеделие".
ПИГ (ГЦДО) са в игротеки, оборудвани по спечелен проект по НП на МОН "Подпомагане на целодневното обучение в начален етап".
 

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


286 деца взеха участие в днешното второ електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2022/2023 учебна година в общинските училища.