Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
  • ОУ "Гео Милев"
Адрес: Централен, УЛ.ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ 1
Директор: Анелия Кирилова Кирова
Телефон: 032/624953, 032/624958
Email: ou.geomilev@abv.bg
Уеб сайт: http://ougeomilev.eu/
ОУ "Гео Милев"

ОУ"ГЕО МИЛЕВ" предлага за Вас и вашето дете:

  • Целодневно едносменно обучение
  • Засилено изучаване на английски език като свободна избираема подготовка
  • Футбол за момчетата и мажоретки за момичетата
  • Съвременно обучение с интерактивни дъски
  • Работа по проекти и извънкласни дейности по избор
  • Целодневна лятна занимална през м. Юни - изпълнена с игри, занимания по интереси, излети и усвояване на задължителната литература за ваканцията
ДА ВЪЗРОДИМ БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В СТАРИЯ ПЛОВДИВ - ИЗБИРАМ 
                          ОУ "ГЕО МИЛЕВ"  ЗА МОЕТО ДЕТЕ

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация


Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Национална програма на МОН за подпомагане храненето на децата от начален етап и подготвителни групи и по схема "Училищен плод" към ДФ "Замеделие".
ПИГ (ГЦДО) са в игротеки, оборудвани по спечелен проект по НП на МОН "Подпомагане на целодневното обучение в начален етап".
 

Изучавани чужди езици
Английски


Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

График на дейностите за 2018 г.
на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
(корекция в наредбата за прием)