Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 623 952
  • ОУ "Гео Милев"
Адрес: Централен, УЛ.ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ 1
Местоположение: Виж на картата
Директор: Анелия Кирилова Кирова
Телефон: 032/624953, 032/624958
Email: ou.geomilev@ougeomilev.eu
Уеб сайт: http://ougeomilev.eu/
ОУ "Гео Милев"

ОУ "ГЕО МИЛЕВ" предлага за Вас и вашето дете:

  • Целодневна организация на учебния ден с учебни часове до обяд
  • Разширена подготовка по български език и литература, и по математика
  • Съвременно иновативно обучение, ползване на съвременни образователни софтуери, "училище в облак"
  • Футбол за момчетата
  • Мажоретки за момичетата
  • Вокална група "Славейче", театрален кражок, изобразително изкуство, разнообразни групи за занимания по интереси и обучителни затруднения по проект "Твоят час"
  • Работа по проекти и извънкласни дейности по избор
  • Целодневна лятна занимална през м. Юни - изпълнена с игри, занимания по интереси, излети и усвояване на задължителната литература за ваканцията
ДА ВЪЗРОДИМ БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В СТАРИЯ ПЛОВДИВ - ИЗБИРАМ 
                          ОУ "ГЕО МИЛЕВ"  ЗА МОЕТО ДЕТЕ

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Целодневна организация на учебния ден с учебни часове до обяд.
Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност се провеждат след обяд.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Национална програма на МОН за подпомагане храненето на децата от начален етап и подготвителни групи и по схема "Училищен плод" към ДФ "Замеделие".
ПИГ (ГЦДО) са в игротеки, оборудвани по спечелен проект по НП на МОН "Подпомагане на целодневното обучение в начален етап".
 

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив