Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Св. П. Хилендарски"
  • СУ "Св. П. Хилендарски"
Адрес: Централен, УЛ.РОДОПИ 48
Местоположение: Виж на картата
Директор: Ирена Младенова Душкова
Телефон: 032/624431, 032/628362
Email: su@paisii.info
Уеб сайт: http://paisii.info/
Общ брой свободни места: 4
            СУ „Св. Паисий Хилендарски“-Пловдив в продължение на 60 години реализира успешно обучение на ученици от I  до XII кл. За учебната 2021-2022 г. училището осъществява прием в 2 иновативни паралелки с допълнителна подготовка по БЕЛ, математика и английски език с иновации в методите на преподаване и една общообразователна с допълнителна подготовка по информационни технологии, английски език. За развитие на изявените дарби и стимулиране на ученическото творчество се разкриват групи за занимания по интереси в областта на изкуствата, науката, спорта и технологиите.  Профилактиката на детското здраве се осъществява непрекъснато от медицински специалисти в училищния здравен кабинет. Учениците, могат да ползват стоматологичния кабинет, които е с високотехнологично оборудване. Училищният екип е от висококвалифицирани иновативни учители.
Училището е с отлична локация в  район „Централен“.


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Обучението на  учениците се осъществява в групи за целодневна организация на учебния ден (занимални).

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
           Децата, посещаващи групите за целодневна организация, ползват училищния стол, в който ежедневно се предлага разнообразно и съобразено с нуждите им меню, което се публикува в сайта на училището. Помещението е модерно оборудвано, обзаведено с много вкус и по всички изисквания за хигиена и естетика. Обедното хранене се извършва по график, под ръководството на учителите на паралелката. Всяко голямо междучасие за децата има осигурена безплатна закуска или плод, а в случай, че имат нужда, могат да си закупят и допълнително по избор през междучасията.


Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


286 деца взеха участие в днешното второ електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2022/2023 учебна година в общинските училища.