Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Училища / Начални училища / НУ "П. Р. Славейков"
 • НУ "П. Р. Славейков"
Адрес: Източен, УЛ.СЛАВЯНСКА 82
Местоположение: Виж на картата
Директор: Димка Георгиева Врачева
Телефон: 032/632079
Email: admin@slaveykovplovdiv.eu
Уеб сайт: http://nu-prslaveikov-plovdiv.eu
НУ "П. Р. Славейков"
       НУ „Петко Рачов Славейков“ е първото еко – училище в град Пловдив, с дългогодишна история, съхранило традициите на българското просвещение и отправило смело поглед напред към съвременните тенденции на образователното дело.
 • През есента на далечната 1936 г., за първи път отваря врати училище „Петко Рачов Славейков“ като основно училище.
 • През учебната 1970 / 1971 г. се преобразува в начално училище.
 •  От 1983 до 1986 г. е център на методическа и квалификационна дейност в град Пловдив.
 • На 14 май 1986 година Държавният съвет на Народна Република България награждава НУ „Петко Рачов Славейков“ с орден „Кирил и Методий“ – II степен за постигнати резултати в учебно – възпитателната работа и във връзка с 50 години от основаването му.
 • През 1998 година НУ „Петко Рачов Славейков“ стартира участието си по проекта „Еко – училища“ като първото еко – училище в гр. Пловдив.  Въведено е успешно изучаването на СИП „Екология”.
 • На 1 юни 2000 г. бе връчена наградата "Зелен флаг” като членове на международната организиция Еco-Schools, която е част от световното движение "Син флаг". Лично вице- президентът на Р България Т. Кавалджиев ни удостои с флага на специална церемония в гр. Пловдив.
 • На 9 май 2002 година бе връчена награда – диплом от Дания за работата ни по международната програма „Учим за гората“. Изградено бе партньорство с неправителствени организиции, фондации "Зелени балкани", "Дружество за защита на птиците - Център Стара Загора“, Регионална Дирекция по горите - гр. Пловдив и Лесозащитна станция по горите.
 • Съвместната дейност с Аграрния Университет – Пловдив от 2002 г. прави училището ни базово към университета за методическа подготовка на студенти, а в момента училището е базово и към АМТИИ – гр. Пловдив.
 • През април 2005 година педагогическият колектив полага усилия за представянето на учебното заведение със собствен изложбен щанд на „Панаир на образованието”, организиран от Европейския колеж по икономика и управление и Международен панаир - Пловдив.
 •  Община Пловдив награждава със специална грамота НУ „Петко Рачов Славейков“ за цялостен принос в образователната интеграция през 2006 година.
 • На 24 май 2011 г. Община Пловдив удостои нашето учебно заведение с награда – Почетен знак на град Пловдив. Отличието бе връчено лично от кмета на града по случай 75 – годишната активна роля на учебното заведение в българското образователно дело.
 • През учебната 2013 / 2014 година започва работа по проекта на Европейската организация Wrigley – “The Litter Less Campaign” – „Да намалим отпадъците“, включваща участие в много мероприятия и инициативи. Традиция е провеждането на еко-седмица по случай Деня на Земята, включваща карнавал за най-оригинално изработен костюм от отпадъчни материали, рисунка на асфалт, разделно събиране на отпадъците и обогатяване на знанията им за тяхното рециклиране, кампанията „Предай пет изписани тетрадка за нова” и съвместната работа с клуб „Интеракт” за обогатяване еко-културата на подрастващите.
 • Мотото „Живей умно – храни се разумно“ е водещо при работата на училището през учебната 2015 / 2016 г. по пилотния проект на движението „Син флаг“ – „Да се храним разумно“, съвместно с редица европейски държави, целящ младите хора да разберат по - добре взаимосвързания свят, в който живеят. Идеята на проекта, бързо популяризирана сред ученици и родители, намери приложение в редица празници и извънкласни мероприятия: „Празник на есенното плодородие”, „Кулинарно училище”, Коледна изложба – „От кухнята на баба”, „Шарен Великден”, които смятаме да утвърдим като ежегодни.
 • През учебната 2015 / 2016 г. педагогическият колектив бе поканен да се включи в пет - годишния амбициозен проект „Иновативни училища“, стартиращ по инициативата на Община Пловдив и Фондация Световен образователен форум България. В реализирането на проекта се използват нестандартни методи за организиране по нов начин на обучението и учебната среда. За реализирането му преподавателите повишиха квалификацията си на два етапа. Изявени учители взеха участие в Международната конференция „Лидерство за равен достъп и качествено образование”, организирана от Световен образователен форум.
 • През 2015 / 2016 г. учениците, заедно със своите учители и с подкрепата на родители, взеха активно участие в проекта „Ние четем“, иницииран от РУО – Пловдив с цел популяризиране и обмен на практики за насърчаване на четенето, в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността. Училищната библиотека и изградените класни библиотеки привличаха вниманието на малките читатели със заглавия от български и световни автори. Утвърдени са: кампанията „Дари прочетена книга на училищната библиотека”, конкурсите „Млад писател” и „Най-добър четец” и посещенията на детски отдел в НБ „Иван Вазов”, читалище „Петко Р. Славейков” и библиотека към читалище „Младост“ в ж.к. „Тракия”.
 • През 2016/2017 учебна година възпитаниците на нашето училище се включиха в кампанита „Десетте най-четени книги от учениците в Пловдив” и дадоха своя вот за любимо произведение. Финалът на кампанията бе свързан с конкурс за най-добра драматизация на приказка, организиран от РУО - Пловдив. На 13 май 2016 година на заключителна церемония в залата на НБ „Иван Вазов“ бе връчена награда – I място  за постановката по приказката „Златната гъска“, представена на английски език от ученици от III г клас.
 • На 16 май 2016 година в НУ „Петко Рачов Славейков“ стартира работата по програмата „Детско полицейско управление“ проект на Областна дирекция на МВР – гр. Пловдив,  към  Шесто РПУ-Пловдив. Учениците от II в клас се включиха и получиха отличителни знаци и указания за предстоящата дейност.
 • През настоящата учебна 2018 / 2019 г. учениците от еко – комитета при училището промениха част от еко – кода и всички приеха да го следват, като обещание. За поредна година продължава работата по международните програми: „Учим за гората“ със седалище в Копенхаген, Дания; „Да се храним разумно“; „Да намалим отпадъците - „LITTER LESS CAMPAIGN“ на американската компания Wrigley, „Биорознообразие“ под егидата на Toyota, "Посланици на здравето" и "По-здрави деца". 
                      ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧАСОВЕТЕ В ГЦОУД 

          От 15.09.2019 г. в НУ „П. Р. Славейков” гр. Пловдив, 313 ученици от І до ІV клас ще бъдат обхванати в целодневното обучение и ще бъдат сформирани 12 групи:
          1ГЦОУД –  І КЛАС –  4 групи
          2ГЦОУД – ІІ КЛАС  – 3 групи
          3ГЦОУД  – ІІІ КЛАС – 3 групи
          4ГЦОУД  – ІV КЛАС – 2 групи
          Обучението в училището се осъществява в дневна форма, І клас - на едносменен режим, а ІІ – ІV учат на две смени. 
 
                       СЕДМЕЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ЗАНИМАНИЯТА В ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ                                                                           
               І  смяна                                                        ІІ – ІV клас
         7,30 часа                                                      Начало на групата
         7,50 – 8,30 часа                                           Занимание по интереси
         8,50 – 9,30 часа                                           Самоподготовка - Бълг. език и литература
        10,00 – 10,40 часа                                        Самоподготовка - Математика
        11,00 – 11,40 часа                                        Занимание по интереси
        12,00 – 13,30 часа                                        Организиран отдих и спортна дейност
             ІІ смяна                                                        І – ІV клас
        12,10 – 13,30 часа                                         Организиран отдих и спортна дейност
        13,30 – 14,10 часа                                         Занимание по интереси
        14,20 – 15,00 часа                                         Самоподготовка – Математика
        15,30 – 16,10 часа                                         Самоподготовка – Бълг. език и литература
        16,40 – 17,20 часа                                         Занимание по интереси
        18,00 часа                                                      Край на групата                                          
        Септември  2019 г. - първа смяна започват: 2ГЦОУД-1, 2ГЦОУД-2, 2ГЦОУД-3 и 4ГЦОУД-1
                                     втора смяна започват 3ГЦОУД -1, 3ГЦОУД -2, 3ГЦОУД -3 и 4ГЦОУД-2
        1ГЦОУД -1, 1ГЦОУД -2, 1ГЦОУД -3 и 1ГЦОУД -4 – са само ІІ смяна.

Primery School "Petko R. Slaveikov", Plovdiv, Bulgaria

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Двусменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧАСОВЕТЕ В ГЦОУД

          От 15.09.2019 г. в НУ „П. Р. Славейков” гр. Пловдив, 313 ученици от І до ІV клас са обхванати в целодневното обучение и са сформирани 12 групи:
          1ГЦОУД –  І КЛАС –  4 групи
          2ГЦОУД –  ІІ КЛАС – 3 групи
          3ГЦОУД – ІІІ КЛАС – 3 групи
          4ГЦОУД – ІV КЛАС – 2 групи
          Обучението в училището се осъществява в дневна форма, І клас - на едносменен режим, а ІІ – ІV клас учат на две смени

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
        Организирането на учениците в целодневно обучение дава възможност за повишаване качеството на образователно - възпитателния процес за развитие на интересите и възможностите им. Това налага децата да прекарват целия си ден в училище и да се хранят с вкусна, топла и питателна храна. Тя се приготвя ежедневно в училищния стол. Учениците избират предварително от разнообразно седмично меню. След приключване на учебните занятия, учителите ЦДО отвеждат децата в помещението за хранене. Обядът се приготвя по специална рецептурна книжка на РЗИ Пловдив. Допълнително се предлагат плодове според сезона и пакетирани здравословни храни. 
         Учениците от 1 до 4 клас получават по една безплатна закуска на ден, д
ва пъти седмично получават плод/зеленчук по програмата "Училищен плод" и два пъти - мляко/млечен продукт по програмата "Училищно мляко" на Фонд Земеделие. Дните на двете програми не се застъпват.


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив