Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Начални училища / НУ "П. Р. Славейков"
 • НУ "П. Р. Славейков"
Адрес: Източен, УЛ.СЛАВЯНСКА 82
Местоположение: Виж на картата
Директор: Димка Георгиева Врачева
Телефон: 032/632079
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://nu-prslaveikov-plovdiv.eu
НУ "П. Р. Славейков"
       НУ „Петко Рачов Славейков“ е първото еко – училище в град Пловдив, с дългогодишна история, съхранило традициите на българското просвещение и отправило смело поглед напред към съвременните тенденции на образователното дело.
 • През есента на далечната 1936 г., за първи път отваря врати училище „Петко Рачов Славейков“ като основно училище.
 • През учебната 1970/1971 г. се преобразува в начално училище.
 •  От 1983 до 1986 г. е център на методическа и квалификационна дейност в град Пловдив.
 • На 14 май 1986 година Държавният съвет на Народна Република България награждава НУ „Петко Рачов Славейков“ с орден „Кирил и Методий“ – II степен за постигнати резултати в учебно – възпитателната работа и във връзка с 50 години от основаването му.
 • През 1998 година НУ „Петко Рачов Славейков“ стартира участието си по проекта „Еко – училища“ като първото еко – училище в гр. Пловдив.  Въведено е успешно изучаването на СИП „Екология”.
 • На 1 юни 2000 г. бе връчена наградата "Зелен флаг” като членове на международната организиция Еco-Schools, която е част от световното движение "Син флаг". Лично вице- президентът на Р България Т. Кавалджиев ни удостои с флага на специална церемония в гр. Пловдив.
 • На 9 май 2002 година бе връчена награда – диплом от Дания за работата ни по международната програма „Учим за гората“. Изградено бе партньорство с неправителствени организиции, фондации "Зелени балкани", "Дружество за защита на птиците - Център Стара Загора“, Регионална Дирекция по горите - гр. Пловдив и Лесозащитна станция по горите.
 • Съвместната дейност с Аграрния Университет – Пловдив от 2002 г. прави училището ни базово към университета за методическа подготовка на студенти, а в момента училището е базово и към АМТИИ – гр. Пловдив.
 • През април 2005 година педагогическият колектив полага усилия за представянето на учебното заведение със собствен изложбен щанд на „Панаир на образованието”, организиран от Европейския колеж по икономика и управление и Международен панаир - Пловдив.
 •  Община Пловдив награждава със специална грамота НУ „Петко Рачов Славейков“ за цялостен принос в образователната интеграция през 2006 година.
 • На 24 май 2011 г. Община Пловдив удостои нашето учебно заведение с награда – Почетен знак на град Пловдив. Отличието бе връчено лично от кмета на града по случай 75 – годишната активна роля на учебното заведение в българското образователно дело.
 • През учебната 2013/2014 година започва работа по проекта на Европейската организация Wrigley – “The Litter Less Campaign” – „Да намалим отпадъците“, включваща участие в много мероприятия и инициативи. Традиция е провеждането на еко-седмица по случай Деня на Земята, включваща карнавал за най-оригинално изработен костюм от отпадъчни материали, рисунка на асфалт, разделно събиране на отпадъците и обогатяване на знанията им за тяхното рециклиране, кампанията „Предай пет изписани тетрадка за нова” и съвместната работа с клуб „Интеракт” за обогатяване еко-културата на подрастващите.
 • Мотото „Живей умно – храни се разумно“ е водещо при работата на училището през учебната 2015/2016 г. по пилотния проект на движението „Син флаг“ – „Да се храним разумно“, съвместно с редица европейски държави, целящ младите хора да разберат по - добре взаимосвързания свят, в който живеят. Идеята на проекта, бързо популяризирана сред ученици и родители, намери приложение в редица празници и извънкласни мероприятия: „Празник на есенното плодородие”, „Кулинарно училище”, Коледна изложба – „От кухнята на баба”, „Шарен Великден”, които смятаме да утвърдим като ежегодни.
 • През учебната 2015 / 2016 г. педагогическият колектив бе поканен да се включи в пет - годишния амбициозен проект „Иновативни училища“, стартиращ по инициативата на Община Пловдив и Фондация Световен образователен форум България. В реализирането на проекта се използват нестандартни методи за организиране по нов начин на обучението и учебната среда. За реализирането му преподавателите повишиха квалификацията си на два етапа. Изявени учители взеха участие в Международната конференция „Лидерство за равен достъп и качествено образование”, организирана от Световен образователен форум.
 • През 2015/2016 г. учениците, заедно със своите учители и с подкрепата на родители, взеха активно участие в проекта „Ние четем“, иницииран от РУО – Пловдив с цел популяризиране и обмен на практики за насърчаване на четенето, в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността. Училищната библиотека и изградените класни библиотеки привличаха вниманието на малките читатели със заглавия от български и световни автори. Утвърдени са: кампанията „Дари прочетена книга на училищната библиотека”, конкурсите „Млад писател” и „Най-добър четец” и посещенията на детски отдел в НБ „Иван Вазов”, читалище „Петко Р. Славейков” и библиотека към читалище „Младост“ в ж.к. „Тракия”.
 • През 2016/2017 учебна година възпитаниците на нашето училище се включиха в кампанита „Десетте най-четени книги от учениците в Пловдив” и дадоха своя вот за любимо произведение. Финалът на кампанията бе свързан с конкурс за най-добра драматизация на приказка, организиран от РУО - Пловдив. На 13 май 2016 година на заключителна церемония в залата на НБ „Иван Вазов“ бе връчена награда – I място  за постановката по приказката „Златната гъска“, представена на английски език от ученици от III г клас.
 • На 16 май 2016 година в НУ „Петко Рачов Славейков“ стартира работата по програмата „Детско полицейско управление“ проект на Областна дирекция на МВР – гр. Пловдив,  към  Шесто РПУ-Пловдив. Учениците от II в клас се включиха и получиха отличителни знаци и указания за предстоящата дейност.
 • През учебна 2018/2019 г. учениците от еко – комитета при училището промениха част от еко – кода и всички приеха да го следват, като обещание. За поредна година продължава работата по международните програми: „Учим за гората“ със седалище в Копенхаген, Дания; „Да се храним разумно“; „Да намалим отпадъците - „LITTER LESS CAMPAIGN“ на американската компания Wrigley, „Биорознообразие“ под егидата на Toyota, "Посланици на здравето" и "По-здрави деца". По последния проект учениците от НУ "П. Р. Славейков" спечелиха специалната награда - консултация с шеф Жоро Иванов.
 • През учебната 2021/2022 г. в НУ "П. Р. Славейков" се направи пълен ремонт на физкултурния салон и се изградиха 3 зелени класни стаи на открито. Подмени се по-голямата част на училищната ограда и се засяха 108 броя лавровишни за спиране на вредните емисии от колите от страна на ул. Лев Толстой. Училището продължава да работи по еко-проектите "Биоразнообразие", "Големият лов на растения", "За по-здрави деца" и "Разумно и безопасно ползване на енергията". Дигиталните умения на учениците от I клас се развиват и чрез участието на училището в проекта "Равен достъп до училищно образование в условия на кризи". Училището успешно реализира редица благотворителни кампании в помощ на онкоболни деца. Осъществява активна съвместна дейност с БЧК - Пловдив и Интеракт клуб Пловдив-Филипопол и тяхната кампания "Капачки за бъдеще". 
 • През учебната 2022/2023 г. училището продължава с активни дейности по различни  проекти и национални програми, както и с благотворителни инициативи, съвместно с БМЧК Пловдив, които се превърнаха в традиция. НУ "П. Р. Славейков" посрещна партньори по проект Еразъм+ от College Theodore Monod – град Аniche – Франция. Колегите ни дойдоха тук със задачата да обменят мисли, идеи и иновативни подходи за подобряване качеството на преподаване и възпитаване в област Аниче, Франция.
 • През учебната 2023/2024 г.  НУ "П. Р. Славейков" продължава с разнообразни дейности по проекти и национални програми. Посрещнахме гости по проекта „Училища, щадящи природата“, които посетиха училището в Деня на Европа. Представители на университети, неправителствени организации и центрове за професионално обучение от Англия, Австрия, Дания, Чехия, Полша и Словения, чиято цел е да споделят опит в намирането на практически решения на екологичните проблеми. Те бяха водени от експерти от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, партньор по проекта, в който обменят опит и добри практики 10 държави.
 • През 2024/2025 учебна година обучението на учениците от НУ "П. Р. Славейков" ще се осъществява на едносменен целодневен режим в 15 паралелки, както следва: 
                           І КЛАС – 3 паралелки
                         ІІ КЛАС – 4 паралелки
                        ІІІ КЛАС – 4 паралелки
                        ІV КЛАС – 4 паралелки
                
                        СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ   
                                                САМО ПЪРВА СМЯНА
                                      
График на учебните занятия на учениците от I и II клас:
Учебни часове Начало на часа Край на часа Междучасие
1-ви 08,00 08,35 08,35 – 08,50
2-ри 08,50 09,25 09,25 – 10,00
3-ти 10,00 10,35 10,35 – 10,50
4-ти 10,50 11,25 11,25 – 11,40
5-ти 11,40 12,15 12,15 – 13,10
 
График на учебните занятия на учениците от III и IV клас:
Учебни часове Начало на часа Край на часа Междучасие
1 08,00 08,40 08,40 – 08,50
2 08,50 09,30 09,30 – 10,00
3 10,00 10,40 10,40 – 10,50
4 10,50 11,30 11,30 – 11,40
5 11,40 12,20 12,20 – 12,30
6 12,30 13,10  
 

Primary School "Petko R. Slaveikov", Plovdiv, Bulgaria

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧАСОВЕТЕ В ГЦОУД

          От 15.09.2024 г. в НУ „П. Р. Славейков”, гр. Пловдив, заниманията на учениците от І до ІV клас в групите за целодневна организация на учебния ден ще се осъществяват само следобед в 14 групи:
         1ГЦОУД –  І КЛАС –  3 групи
         2ГЦОУД –  ІІ КЛАС – 4 групи
         3ГЦОУД – ІІІ КЛАС – 4 групи
         4ГЦОУД – ІV КЛАС – 3 групи

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ЗАНИМАНИЯТА В ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ  
      Само ІІ смяна
         График на часовете в ГЦОУД: График на часовете в ГЦОУД:
Разписание на дейностите I  и II клас Междучасие
Организиран отдих и физическа активност 1 час – физическа активност –13,10 – 13,45 13,45 – 13,55
Самоподготовка 2 час – 13,55 – 14,30 14,30 – 14,45
3 час  - 14,45 – 15,20 15,20 – 15,50
Занимания по интереси 4 час – 15,50 – 16,25 16,25 – 16,35
5 час  - 16,35 – 17,10 17,10 – 17,20
Организиран отдих и физическа активност 6 час – физическа активност –17,20 – 17,55 18,00 – край на групата
 
Разписание на дейностите III клас и IV клас Междучасие
Организиран отдих и физическа активност 1 час – физическа активност –13,10 – 13,50 13,50 – 13,55
Самоподготовка 2 час – 13,55 – 14,35 14,35 – 14,45
3 час  - 14,45 – 15,25 15,25 – 15,50
Занимания по интереси 4 час – 15,50 – 16,30 16,30 – 16,35
5 час  - 16,35 – 17,15 17,15 – 17,20
Организиран отдих и физическа активност 6 час – физическа активност –17,20 – 18,00 18,00 – край на групата


Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
     Организирането на учениците в целодневно обучение дава възможност за повишаване качеството на образователно - възпитателния процес за развитие на интересите и възможностите им. Това налага децата да прекарват целия си ден в училище и да се хранят с вкусна, топла и питателна храна. Тя се приготвя ежедневно в училищния стол. Учениците избират предварително от разнообразно седмично меню. След приключване на учебните занятия, учителите в ГЦОУД отвеждат децата в помещението за хранене. Обядът се приготвя по специална рецептурна книжка на РЗИ Пловдив. Допълнително се предлагат плодове според сезона и пакетирани здравословни храни. 
         Учениците от І до ІV клас получават по една безплатна закуска на ден, д
ва пъти седмично получават плод/зеленчук по програмата "Училищен плод" и два пъти - мляко/млечен продукт по програмата "Училищно мляко" на Фонд Земеделие. Дните на двете програми не се застъпват.


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.